[logo]
RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Gimnastyka ogólna
Gimnastyka profilaktyczna
Masaż
Samoobrona
Taniec towarzyski
Gimnastyka w tańcu
Gimnastyka na basenie
Nauka pływania
Sauna

Obok zajęć, które rozwijają intelekt i utrzymują go w stałej dyspozycji i aktywności, studenci naszego uniwersytetu mogą dbać także o swe ciało, jego kondycję i sprawność. Zajęcia ruchowe są tą formą, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bo seniorzy hołdują zasadzie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. A więc ruch pod każdą postacią; także ten usprawniający ciało, relaksujący je, wprawiający w kontrolowany wysiłek, czy nadający mu elegancji, czyli ruch poprzez taniec.

Godziny, terminy i miejsca prowadzonych zajęć są tak ułożone, by nie kolidowały ze sobą, dając każdemu możliwość uczestniczenia we wszystkich wybranych przedmiotach.

Studenci, wybierając dane zajęcia, tworzą grupy przedmiotowe, czyli małe społeczności studenckie, którymi zawiadują starostowie. Starosta jest „łącznikiem” między studentami a instruktorem, między studentami a instytucją, w której odbywają się ćwiczenia, oraz między studentami a zarządem uniwersytetu. To on dba o to, by zajęcia od strony organizacyjnej przebiegały sprawnie, czuwa nad systematycznym wypełnianiem dziennika, jest odpowiedzialny za dostarczenie pomocy dydaktycznych. To również starosta zawiadamia wszystkich zainteresowanych - jeśli zajdzie taka potrzeba - o wszelkich zmianach dotyczących prowadzenia ćwiczeń.

Swych pomieszczeń, w których odbywają się wyżej wymienione zajęcia, użyczają radomszczańskie instytucje, z którymi uniwersytet związany jest bądź umowami cywilno-prawnymi, bądź porozumieniami partnerskimi. Te instytucje to szkoły: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, a także Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Większość zajęć jest prowadzona w systemie cotygodniowym, w godzinach przed- i popołudniowych. Z części ćwiczeń studenci korzystają nieodpłatnie.

Z uwagi na różne okoliczności - zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (niezależne od uniwersytetu) - dwuletnie cykle nauczania mogą różnić się między sobą zawartością merytoryczną, co w praktyce oznacza, że prowadzenie jednych zajęć zawiesza się, a wprowadza nowe.

Układając ofertę programową, autorzy starali się wprowadzić do niej te ćwiczenia, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród osób starszych, ale i takie, które środowiska medyczne zalecają seniorom z uwagi na ich potrzeby związane z wiekiem.