[logo]
RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg

1. Projekt pod nazwą: „Twin Towns in action”, czyli „Miasta partnerskie w akcji”

Ten projekt był realizowany przez Urząd Miasta Radomska w październiku 2011 roku. Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej” został zaproszony do wzięcia w nim udziału w segmencie, który miał polegać na wymianie doświadczeń między delegacją wolontariuszy z angielskiego miasta Lincoln oraz grupą muzyków z tego samego miasta, a polskimi ośrodkami pomocy społecznej oraz instytucjami zajmującymi się organizacją czasu wolnego seniorów. Koordynatorem projektu z ramienia uniwersytetu była prezes stowarzyszenia Małgorzata Ciupińska.

Mocnym filarem spotkania z naszym uniwersytetem był wykład prowadzony przez naszego studenta i instruktora zarazem, Tadeusz Kiełbika, na temat ruchu jako gwaranta zdrowego trybu życia. Goście z Lincoln natomiast zaprezentowali wykłady dotyczące funkcjonowania systemu permanentnego nauczania w Anglii oraz stosowanego systemu samopomocy.

Zwieńczeniem mitingu były warsztaty kulinarne prowadzone i przygotowane przez radomszczańskich studentów, którzy zaprosili do wieczornej degustacji polskich potraw grupę przybyszy z Lincoln. Goście zostali zaproszeni także do kuchni, aby mogli zobaczyć, jak powstają niektóre dania i mieli także możliwość samemu włączyć się w ten szczególny proces twórczy.

Drugi dzień upłynął pod znakiem muzyki. Jako support przed koncertem głównym zaprezentowała się młodzież ćwicząca w MDK w Radomsku, przygotowana specjalnie na tę okazję przez Pawła Zagaja oraz Lidię i Marcina Pospieszalskich. Gwiazdą programu była zaś wokalista Claire Robinson występująca ze swoim zespołem.

•  •  •

2. Projekt pod nazwą „Teatr nas uczy pogody”

Był zrealizowany w październiku i listopadzie 2013 roku, a jego celem miał być przygotowany przez studentów Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” spektakl teatralny. Przedstawienie „Dzieje (się) świata” według Teatrzyku Zielona Gęś K. I. Gałczyńskiego w wykonaniu seniorów kończył realizację kilku projektów prowadzonych w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. Idea przedsięwzięcia mała na celu szerzenie dziedzictwa kulturowego i zachęcanie mieszkańców miasta do czynnego udziału w życiu kulturalnym.

Świetne miniatury dramatyczne znakomitego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wyreżyserowała Agnieszka Chrząszcz, a muzykę skomponował Adrian Witaszczyk. Koordynatorem projektu z ramienia uniwersytetu była prezes stowarzyszenia dr Anna Kapuściarek. Od dawna marzyły się seniorom warsztaty teatralne, których zwieńczeniem byłby występ przed większą publicznością, toteż projekt ten przyjęto z wielkim aplauzem. Skompletowano trupę aktorów, suflera, wyznaczono kostiumologa, impresario i inspicjenta. Plakat i zaproszenia przygotowała Maria Ciupińska. Prace nad samym tekstem zostały poprzedzone warsztatami przygotowawczymi w zakresie: ćwiczenia dykcji, głosu, „bycia” na scenie, mimiki i sposobów wyrażania emocji.

Zaangażowanie całego zespołu w teatralne przedsięwzięcie przyniosło wielki sukces, gdyż spektakl zaprezentowany na deskach radomszczańskiego domu kultury zgromadzona publiczność przyjęła niezwykle entuzjastycznie, podziwiając abstrakcyjny humor tekstów i formę przekazu zaproponowaną przez aktorów. Powodzenie przedstawienia zachęciło artystów do niepoprzestawania na jednym tylko występie. Zaplanowano już jego kolejne edycje.

•  •  •

3. Projekt pod nazwą „Trzeci wiek na start”

Ten projekt związany był z przebiegiem VI Olimpiady Sportowej pn. „Trzeci wiek na start” i realizowany był 24 maja 2014 r. w Łazach. Przygotowania obejmowały treningi pod okiem instruktorów w biegach, pływaniu i grach zespołowych. Trenowano intensywnie, by jak najlepiej wypaść na zawodach. Projekt dawał możliwość zakupu koszulek z logo uniwersytetu i miasta, które pięknie prezentowały się w barwach zielono-żółtych.

Nad zalew w Łazach przyjechali sportowcy z pięćdziesięciu utw z całej Polski. Byli uczestnicy znad morza i gór. Byli też przedstawiciele czterech uniwersytetów spoza granic Polski, między innymi z Austrii i z Ukrainy. Wszyscy żądni zwycięstw i medali. Na placu, tuż przy zalewie, odbyła się parada sportowców z poszczególnych uniwersytetów. Wszyscy sportowcy - seniorzy, uczestnicy Olimpiady i zaproszeni goście, wśród których był między innymi były premier, Jerzy Buzek, zostali serdecznie powitalni przez organizatorów Olimpiady. Zapalono znicz olimpijski i odśpiewany został hymn imprezy.

Rozpoczęły się zmagania sportowe w poszczególnych dyscyplinach. Po ukończeniu każdego etapu wyznaczonego przez daną konkurencję dekorowano zwycięzców medalami. W naszej radomszczańskiej ekipie brązowy medal w biegu kobiet na 60 m. zdobyła Elżbieta Kiełbik, Jadwiga Niedżwiecka zajęła 4. miejsce w pływaniu kobiet w kategorii 70+, natomiast Elżbieta Łyś miała najlepszy czas w jeździe na rowerze. Zawodnicy startujący w innych konkurencjach zajmowali również czołowe miejsca, co uplasowało całą drużynę na 15. miejscu wśród wszystkich uniwersytetów.

Dla gości organizatorzy przygotowali i prowadzili zajęcia ruchowe. Chętni mogli brać w nich udział pod okiem instruktorów. Ćwiczyły duże grupy. Wiele osób skorzystało też z masaży specjalistycznych. Podziwiano pokaz psów - ratowników podczas akcji w wodzie zalewu.

Wszyscy uczestnicy, obserwatorzy i goście bawili się wyśmienicie, tańczyli i śpiewali. Jednym słowem: dla każdego coś miłego, a dla wszystkich integracja. Integrowano się również przy kramach i stoiskach garmażeryjnych. Niestety załamanie pogody spowodowało, że członkowie RUTW „Wiem więcej” nie mieli możliwości doczekania do uroczystego zakończenia Olimpiady. Wynik jaki drużynowo osiągnęliśmy w VI Olimpiadzie Sportowej w Łazach zmobilizował nas do zgłoszenia akcesu w VII Olimpiadzie tego typu, która odbędzie się 16 maja 2015 r.

Olimpiada Sportowa2014 organizowana była przez UTW w Łazach przy współpracy gminy, OSiR i MOK w Łazach, a także firm medycznych.

•  •  •

4. Projekt „Między dawnymi a młodszymi laty”

Był to jeden z większych realizowanych projektów, który obejmował działania zakrojone na szeroką skalę. Tytuł zadania „Między dawnymi a młodszymi laty” miał sugerować, że jest adresowany ludzi różnych pokoleń, gdyż prezentuje treści odnoszące się do kilku epok. Główne założenie projektu to przypomnienie postaci związanych z dziejami Radomska: Leszka Czarnego – założyciela miasta oraz św. Jadwigi Królowej – patronki Radomska. Z niego wywodzą się lub są z miastem tym związani także wybitni przedstawiciele epok późniejszych: dyrygent Jerzy Semkow, bracia Tadeusz, Janusz i Stanisław Różewiczowie, malarz Henryk Siemiradzki, artysta rzeźbiarz Stanisław Szukalski, rabin Salomon Kohen Rabinowicz, profesor językoznawstwa i mediewista Jerzy Woronczak.

Na realizację projektu złożyło się wiele różnorodnych form: cykl wykładów poświęconych poszczególnym osobom, wycieczka po mieście ich śladami, plener fotograficzny, a także zorganizowana wystawa powstałych z miejskich eskapad zdjęć. Zwieńczeniem wszystkich działań był spektakl złożony z żywych obrazów, które prezentowały wybitnych radomszczan, przedstawianych i przypominanych podczas realizacji projektu. Owacyjne jego przyjęcie przez widzów było największą nagrodą nie tylko dla aktorskiego kunsztu wykonawców, ale wyrazem uznania dla wszystkich realizatorów przedsięwzięcia.

A włączyło się w jego działania wiele osób. Wykładowcami byli pracownicy naukowi, nauczyciele, historycy oraz pasjonaci kultury i sztuki. Inscenizację końcową przygotowywała od strony scenopisarskiej, reżyserskiej i scenograficznej polonistka z radomszczańskiego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1, Danuta Zawadzka, która od dawna prowadzi młodzieżową trupę teatralną „Źródło”. Aktorzy, oprócz gry, mieli również swój udział w przygotowaniu scenariusza oraz rekwizytów, co tylko udowodniło ich różnorakie pasje i zdolności. Koordynatorem projektu była nasza koleżanka z akademickiej ławy, Barbara Wojnowska, której pomagali wszyscy uczestnicy projektu, ale szczególną pomoc uzyskała od studentek naszego uniwersytetu: Jadwigi Niedźwieckiej, Zofii Mazurek, Jadwigi StankiewiczBarbary Pilarskiej.

Projekt osiągnął cele w stu procentach. Przypomniano sobie tych, którzy przed laty tworzyli dzieje miasta, poznano związane z ich biografią miejsca, wzbogacono wiedzę o naszej małej ojczyźnie. Niektórzy z nas udoskonalili własne umiejętności fotografowania, inni odkryli talenty aktorskie. Wykłady, wystawa i spektakl miały charakter otwarty, uczestniczyli w nich starsi i młodzi radomszczanie, również tacy, którzy na co dzień nie są związani z RUTW „Wiem więcej”. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Radomska w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą: „Być aktywnym w kulturze seniorem”.

•  •  •

5. Ocalić od zapomnienia

W roku 2015 nasz uniwersytet został zaproszony do udziału w projekcie MOPS-u w Radomsku. Projekt wpisany był w działanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie niesienia „Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi .” Nosił on tytuł "Ocalić od zapomnienia", a jego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z tej grupy i ich rodzin.

Realizacja projektu miała swój początek w Środowiskowym Domu Samopomocy, który jest dobrze przygotowany do niesienia pomocy medycznej i terapeutycznej swoim podopiecznym. Oczywiście, studenci nasi ochoczo przystąpili do współpracy z osobami niepełnosprawnymi, chcąc w ten sposób zmienić jakość ich życia. Kolejny raz sprawdzili się jako wspaniali partnerzy i nauczyciele twórczego spędzania wolnego czasu. Pomagali rozwijać indywidualne zainteresowania. Przeprowadzono pięć warsztatów tematycznych: fotograficzne, muzyczne, rękodzieła artystycznego i kulinarne. Odbyły się także zajęcia edukacyjno-doskonalące dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Projekt miał też oprawę piknikowo-biesiadną z dużą dawką humoru.

Zwieńczeniem wytężonej pracy i okazją do dobrej zabawy było przedstawienie staropolskiej biesiady weselnej, w którego przygotowaniu uczestniczyliśmy, na deskach sceny w MDK w Radomsku. W holu zaprezentowano zdjęcia wykonane podczas warsztatów. Ukoronowaniem całości było wydanie kalendarza na rok 2016 upamiętniającego, wszystko to, co działo się od lipca do grudnia w ramach projektu.

Kolejny raz seniorzy udowodnili, jak cenią sobie wspólną pracę na rzecz innych, jak mają szeroko otwarte serca na potrzeby ludzi nie tylko z własnego otoczenia. My studenci RUTW "Wiem Więcej" wiemy, że pomoc innym nie jest obowiązkiem, jest możliwością zwrócenia czegoś, co sami kiedyś dostaliśmy. Każdego dnia żyjemy tak, jakby to był nasz najważniejszy dzień w życiu.

•  •  •

6. Żyjemy kulturą regionu

Od maja 2015 roku rozpoczęto realizację projektu "Żyjemy kulturą regionu". Skierowany on był do seniorów, grupy mieszkańców Radomska, członków stowarzyszenia RUTW "Wiem Więcej." Głównym celem było wykorzystanie potencjału studentów-seniorów i włączenie ich w życie społeczne i kulturalne. Założeniem było również utrzymanie seniorów w zdrowiu i sprawności intelektualnej oraz preferowanie zdrowego stylu życia. Senior aktywny to senior zdrowy. Joeph Murphy pisał "każdy wiek może być początkiem wspaniałego, owocnego, aktywnego i nader twórczego okresu w życiu".

Uczestnicy projektu opracowali i przeprowadzili wspólnie warsztaty terenowe. Pozwoliły one na zdobycie i uzupełnienie wiedzy o dorobku kulturowym i walorach przyrodniczych ziemi łódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Radomska. Zbieranie anegdot, ciekawostek i informacji potraktowano jako pracę i dobrą zabawę w terenie, promując aktywny tryb życia. Seniorzy wcielili się w przewodników po naszym mieście. Efektem wytężonej pracy była prezentacja multimedialna o Radomsku. Została ona opracowana w języku polskim, niemieckim i angielskim. Warsztaty językowe pozwoliły studentom zwiększyć wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki oraz słownictwa. Wpłynęły pozytywnie na doskonalenie komunikacyjnego aspektu wymienionych języków. Film, który został nakręcony podczas warsztatów terenowych promował dziedzictwo kulturowe naszego miasta. Nagranie to zostało zaprezentowane podczas podsumowania projektu. Samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej i nagranie filmu zwiększyło kompetencje w zakresie cyfryzacji i komputeryzacji. Istotnym elementem była fizyczna aktywacja seniorów poprzez taniec. Członkowie grup tanecznych zaprezentowali swoje umiejętności na pokazach i konkursach tańca towarzyskiego, przełamując stereotyp. Zwieńczeniem ciężkiej, prawie siedmiomiesięcznej, pracy była zabawa andrzejkowa. Nie zabrakło tam wróżb, lania wosku i oczywiście tańca. Odtańczono narodowy taniec, podtrzymując wezwanie Podkomorzego "poloneza czas zacząć". Wspólna praca i wysiłek zaowocowały nowymi znajomościami i przyjaźnią.

Nasi studenci - seniorzy mają ogromny potencjał i duże umiejętności, którymi dzielą się z innymi. Mogą być inspiracją i przykładem dla młodego pokolenia.

•  •  •

7. Projekt kultura 2017

Głównym celem projektu kulturalnego „Świątecznie  tanecznie” jest krzewienie kultury narodowej, patriotycznej, pogłębianie znajomości historii Polski, przekazanie wartości edukacyjnych poprzez taniec, śpiew i recytację poezji oraz kształtowanie aktywnego stylu życia.

W dniu 11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, na deskach MDK-u przedstawiliśmy koncert patriotyczny zatytułowany „Ojczyzna moją jest muzyką”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego przez grupę wokalną naszego UTW prezes Stowarzyszenia dr Anna Kapuściarek wygłosiła prelekcję o Marszałku Józefie Piłsudskim. Miłym akcentem było odtańczenie przez naszych studentów poloneza i kujawiaka w strojach stylizowanych na dawną epokę oraz na ludowo. Na program koncertu złożyły się pieśni patriotyczne i wiersze wybitnych polskich poetów. Również i tym razem zadbaliśmy o integrację z innymi stowarzyszeniami i więź międzypokoleniową. Do wspólnych obchodów zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Radomska, chóry seniorskie, dzieci i młodzież. Sala widowiskowa MDK wypełniona była do ostatniego miejsca.

W tym samym projekcie zaprezentowaliśmy w MDK-u spektakl „Gość w dom, Bóg w dom” napisany i wyreżyserowany przez naszą koleżankę Małgorzatę Ciupińską. Jego premiera odbyła się dnia 9 grudnia na sali kameralnej MDK. Motywem przewodnim przedstawienia były odwiedziny, z jakimi do betlejemskiej stajenki udali się nie trzej królowie, ale przybysze z różnych krajów i epok niosący podarunki dla Dzieciątka Jezus. Spektakl przygotowany był profesjonalnie, stroje, dekoracje, rekwizyty świetnie oddawały ducha różnych epok. Żeński chórek uniwersytecki wykonał kilka znanych i lubianych kolęd, co wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój.

Kilkumiesięczna wytężona praca, jaką włożyli studenci w realizacje projektu, przyniosła zamierzony efekt i dała wiele satysfakcji zarówno ich twórcom, jak i widzom.

•  •  •

8. Projekt sportowy 18.11.2017 r.

W roku 2017 RUTW „Wiem więcej” podjął kolejne wyzwanie i skorzystał z oferty zadania publicznego UM w dziedzinie sportu. Projekt zatytułowano „Aktywny senior podejmuje wyzwanie sportowe”.

W ten sposób stowarzyszenie realizuje statutowy cel działania na rzecz innych poprzez zwiększenie aktywności fizycznej swoich członków. Studenci uczestniczyli w różnorodnych zajęciach sportowych (np. gimnastyka profilaktyczna, łucznictwo) i w olimpiadach np. w olimpiadzie, której organizatorem był UTW SAN w Radomsku. Liczącymi się zawodami, w których bierzemy udział corocznie, jest Ogólnopolska Olimpiada Seniora w Łazach. Dużym osiągnięciem było zdobycie przez naszych reprezentantów trzech medali.

Niezapomnianą imprezą sportowo-integracyjną okazał się zorganizowany przez nasz uniwersytet Pierwszy Międzypokoleniowy Turniej Łuczniczy pod patronatem Prezydenta Miasta Radomska dra Jarosława Ferenca. Odbył się on dnia 18 listopada w hali sportowej MOSiR przy ul. Kościuszki 3. Turniej łuczniczy miał charakter otwarty. Wzięli w nim udział, oprócz naszych studentów, mieszkańcy miasta w różnym wieku: dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Dzięki temu nabrał on wymiaru wielopokoleniowego. Obecność władz miasta, pracowników i dyrektora MOSiR-u podniosła rangę zawodów, przyniosła nam wiele zadowolenia i zachęciła do dalszej aktywności w tym kierunku.

Projekty pisane przez nas dają nam dużo satysfakcji. Pozwalają rozwijać umiejętności organizatorskie i motywują do działania, co przyczynia się do zmiany stereotypu osób starszych i pokazuje seniorów jako osoby wnoszące istotny wkład w życie społeczne, kulturalne i sportowe naszego miasta.

•  •  •

9. Budżet Obywatelski dla wszystkich

Jedną z form zaangażowania studentów RUTW „Wiem więcej” w życie miasta Radomska jest Budżet Obywatelski, dzięki któremu możemy realizować własne pomysły, marzenia i zmieniać swoje otoczenie. To my decydujemy, na co mają być przeznaczone publiczne środki.

Uniwersytet dwukrotnie partycypował w Budżecie Obywatelskim. W roku 2017 przeszły dwa projekty: „Podnoszenie kompetencji językowych”, który napisała prezes RUTW dr Anna Kapuściarek i „Seniorzy otwarci na świat” napisany przez Annę Sewerynek – naszą koleżankę. Cieszyły się one dużym powodzeniem wśród seniorów zrzeszonych nie tylko w szeregach naszego stowarzyszenia. W roku 2018 również złożyliśmy dwa wnioski o podobnej tematyce. Niestety, w wyniku głosowania przez mieszkańców miasta przyjęto do realizacji tylko projekt noszący tytuł „Informatyka przyjazna seniorom – edukacja komputerowa osób starszych”, napisany przez studentkę uniwersytetu Grażynę Śliwakowską.

Wiele dobrego płynie z możliwości uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim. Możemy w ten sposób zasugerować władzom Radomska, jakie są potrzeby seniorów w naszym mieście oraz budować więzi w lokalnym społeczeństwie. Trudno pominąć korzyści, jakie czerpiemy z nauki języków bądź rozszerzania wiedzy w dziedzinie informatyki.

•  •  •

10. Małe Granty

Konkurs „Małe Granty” ogłaszany przez Miejski Dom Kultury w Radomsku to wsparcie projektów kulturalnych adresowanych do mieszkańców Radomska. Uczestniczyli w nim również seniorzy – studenci z naszego uniwersytetu.

Pomysłodawczynią pierwszego projektu była koleżanka Barbara Wojnowska, która wraz z Jerzym Sobczykiem napisała wniosek o dofinansowanie. W tym przedsięwzięciu wspierały ich dzielnie Jadwiga Stankiewicz, Elżbieta Jóźwiak i Irena Górecka. Założeniem projektu było utworzenie zespołu tańca ludowego „Z przytupem”, składającego się z seniorów. Realizując go, poznaliśmy tradycyjne tańce polskie oraz ludowe przyśpiewki. Zwieńczeniem trudów była potańcówka przy dźwiękach ludowej kapeli.

Drugi pomysł zrodził się w związku z 50-leciem MDK, które przypada właśnie w tym roku. Grażyna Śliwakowska i Elżbieta Jóźwiak napisały projekt w Małych Grantach „MDK – Muzyczne dokonania kulturalne”. W tym celu powstała grupa wokalna „ACH”, która wyśpiewa przeboje minionych lat. Projekt jest jeszcze w realizacji. Zapraszamy wszystkich na finał w listopadzie.

Seniorzy to grupa wyjątkowa, ponieważ jako jedyna łączy w sobie doświadczenie, radość życia oraz talenty. Wszystkie te walory ujawniają w realizacji projektów kulturalnych, które aktywizują seniorów z całego miasta.

•  •  •

11. PROJEKT 2018 r. - "Być aktywnym w kulturze seniorem"

Głównym celem projektu jest krzewienie kultury narodowej, patriotyzmu, pogłębienie znajomości historii Polski, przekazanie wartości edukacyjnych poprzez taniec, śpiew i recytacje poezji oraz kształtowanie aktywnego stylu życia. Wykorzystując wiedzę, pasje, zainteresowania i talenty seniorów, włączyliśmy ich w życie społeczne i kulturalne naszego miasta, a tym samym przeciwdziałaliśmy samotności i wykluczeniu społecznemu.

Rok 2018 był czasem świętowania 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Studenci RUTW „Wiem więcej” aktywnie włączyli się w obchody tej rocznicy. Wzbogaciliśmy program koncertu z okazji Święta Konstytucji 3 maja i uniwersytecka grupa taneczna polonezowym krokiem, w narodowych strojach, wkroczyła na deski MDK-u. Pełni energii i zapału przystąpiliśmy do przygotowań miejskich obchodów z okazji dnia 11 Listopada. Na program złożyły się pieśni patriotyczne i takież wiersze wybitnych polskich poetów. Nie mogło zabraknąć narodowego tańca, jakim jest polonez. Wyjazd do Piotrkowa Tryb. w ramach współpracy z zaprzyjaźnionym uniwersytetem III wieku był zarazem promocją naszej miejscowości. Zaprezentowaliśmy tam montaż słowno-muzyczno-taneczny o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wyraźnie akcentując fakt, że Józef Piłsudski gościł w Radomsku w związku z otrzymaniem honorowego obywatelstwa miasta w roku 1922.

Grudzień również obfitował w wystąpienia, koncerty i spektakle, w spotkania wigilijne i mikołajkowe. Spędziliśmy niezwykły czas w Kruszynie i miłe chwile na spotkaniu opłatkowym w Lgocie Wielkiej. Zespół „Appassionata” umilał radosny czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, śpiewając kolędy i pastorałki

Przekazanie tradycji narodowo-patriotycznych, świątecznych i rodzinnych jest istotnym elementem wychowawczym. Pragniemy tym działaniem pokazać seniorów jako osoby wnoszące istotny wkład w życie społeczne i kulturalne naszego miasta, a zapraszając do czynnego udziału w projekcie młodzież szkolną, chcemy wzmocnić integrację międzypokoleniową.

•  •  •

12. PROJEKT SPORTOWY 2018 r. - „AKTYWNY SENIOR PODEJMUJE WYZWANIA SPORTOWE”

Seniorzy są coraz liczniejszą grupę socjalną w starzejącym się społeczeństwie, także w Radomsku, w którym (wg danych GUS) mieszka ponad 10 tys. osób w wieku 60+. Coraz częściej też borykają się z problemami zdrowotnymi, samotnością, poczuciem stagnacji i wykluczenia społecznego.

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej”, realizując swój statutowy cel działania na ich rzecz, poprzez ten projekt zadbał o zwiększenie aktywności fizycznej swoich członków. Głównym celem była aktywizacja i poprawa kondycji fizycznej i psychicznej seniorów - radomszczan, budowanie poczucia wspólnoty, doskonalenie umiejętności organizatorskich, wzmacnianie integracji międzypokoleniowej poprzez udział w zawodach sportowych i przedsięwzięciach integracyjnych.

W ramach projektu pojechaliśmy na Ogólnopolską Olimpiadę Senioralną do Łaz, gdzie w ogólnej klasyfikacji zajęliśmy 22 pozycję na 71 uczestniczących uniwersytetów. Po zmaganiach sportowych przyszedł czas na relaks, ktoremu służył rajd rowerowy w lipcu zakończony ogniskiem.

W listopadzie zorganizowaliśmy II Międzypokoleniowy Turniej Łuczniczy, na który przybyli zaproszeni sportowcy z zaprzyjaźnionych utw z Piotrkowa Tryb., Opoczna, Bełchatowa. Wśród zawodników byli także ojcowie z synami i córkami, którzy w rywalizacji międzypokoleniowej walczyli o puchar prezydenta miasta lub puchar starosty.

Udział w zawodach sportowych dla seniorów buduje wspólnotę, wzbudza potrzebę rywalizacji i satysfakcji z osiągnięć. A organizacja turnieju łuczniczego zaktywizowała większą grupę słuchaczy, pozwoliła wykorzystać i rozwinąć umiejętności organizatorskie i umocniła więzi międzypokoleniowe.

•  •  •

13. Projekty z dziedziny kultury: „Muzyka Moniuszki w poezji romantycznej” i „Muzyka Moniuszki łączy pokolenia”

Rok 2019 jest rokiem Moniuszkowskim i to zainspirowało nas do realizacji dwóch projektów z zakresu kultury: „Muzyka Moniuszki w poezji romantycznej” i „Muzyka Moniuszki łączy pokolenia”, których celem jest popularyzacja życia i twórczości jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich. Naszym zamiarem było też utrwalanie i przekazywanie innym wartości, które można znaleźć w jego muzyce, zwłaszcza motywów ludowych, religijnych i patriotycznych. W maju - miesiącu urodzin kompozytora - przedstawiliśmy prelekcję multimedialną o jego życiu i twórczości. Przygotowaliśmy również spektakl, na który złożyły się: prelekcja multimedialna, recytacja poezji romantycznej, do której St. Moniuszko napisał muzykę. Zatańczyliśmy poloneza i mazura w stylizowanych strojach.

Te dwa projekty połączyły na scenie trzy pokolenia, pozwalając na realizację celu, jakim jest aktywizowanie osób starszych w życiu kulturalnym naszego miasta oraz integracja z dziećmi i młodzieżą. I to było piękne, wszak marzeniem Stanisława Moniuszki było, aby jego muzyka trafiała do wszystkich.

•  •  •

14. Projekt sportowy „Sport na cztery pory roku”

Głównym naszym celem jest aktywizacja i poprawa kondycji fizycznej i psychicznej seniorów, doskonalenie umiejętności organizacyjnych, wzmacnianie integracji międzypokoleniowej poprzez udział w zawodach sportowych i przedsięwzięciach integracyjnych.

Kolejny już raz zorganizowaliśmy turniej łuczniczy pod patronatem Prezydenta i Starosty. Uczestniczyli w nim studenci z zaprzyjaźnionych uniwersytetów z Częstochowy, Bełchatowa, Tomaszowa i Piotrkowa Tryb. , a także rodzice z dziećmi z terenu Radomska i okolic. W tym roku rozszerzyliśmy formułę naszych zmagań sportowych, wprowadzając gry i zabawy.

Aby tradycji stało się zadość, braliśmy czynny udział w zawodach sportowych na olimpiadzie w Łazach. W już jedenastej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku uczestniczyło 1100 osób zarówno zawodnicy, jak i kibice.

•  •  •

15. Promocja tomiku wierszy pn. „Appassionata, czyli co mi w duszy gra…”

W roku 2019 zrealizowaliśmy zupełnie dla nas nowe zadanie. Nasz radomszczański poeta zwrócił się do uniwersytetu z prośbą o promocję i pomoc w wydaniu tomiku wierszy. Zgodziliśmy się. Jedna z koleżanek się zdecydowała się na rolę redaktora i koordynowała wszelkie prace związane z wydrukiem. Pracowała głównie na maszynopisie wydawniczym oraz tzw. "szczotce". Do jej obowiązków należało dokonanie korekty tekstu, czyli wyszukanie w tekstach literówek bądź innych usterek. Pracowała też nad krojem i wielkością czcionki lub fontu, nad układem zdjęć.

Dlaczego podjęliśmy to zupełnie dla nas nowe wyzwanie? Przede wszystkim w osobie poety zafascynowała nas wielka pasja i umiłowanie tak naszego miasta, jak i poezji jako „mowy wiązanej”. Dopatrzyliśmy się też wspólnych cech między twórczością p. Kamila Rousseau a naszą grupą wokalną „Appassionatą”, która namiętnie i z zamiłowaniem uprzyjemniała spotkania i wszelkie święta. Wszak muzykę nazywa się czasem „poezją dla mojego ucha”.

Całość działań zwieńczył benefis, na który grupa wokalna przygotowała montaż słowno-muzyczny składający się z wierszy Kamila i piosenek mówiących o pasji i życiu.

•  •  •

16. Projekt pod nazwą „Ocalić od zapomnienia” - 01.10.2020r.

Grupa składająca się ze słuchaczy RUTW „Wiem więcej” i młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku podjęła się realizacji zadania, którego głównym założeniem było uchronić od zapomnienia historię przemysłową Radomska na przykładzie zakładu „Metalurgia” .

Juniorów i seniorów łączy pasja do nauki i do historii oraz przywiązanie do naszego miasta. Obie grupy bardzo zaangażowały się w to zadanie, wykazując przy tym zamiłowanie do pracy na rzecz innych ludzi, pragnienie poznawania czegoś nowego, zainteresowanie historią oraz chęć sprawdzenia się i zmierzenia z kolejnym wyzwaniem.

Zorganizowaliśmy wystawę dokumentującą przemysłową historię naszego miasta na przykładzie jednego z  największych zakładów - „Metalurgii”, przeprowadziliśmy wywiady z byłymi pracownikami fabryki, zrobiliśmy pokaz multimedialny, wykorzystując pozyskane materiały, zdjęcia i pamiątki. Zebrane materiały przekazaliśmy Muzeum Regionalnemu w Radomsku, które planuje utworzenie nowego działu fonicznego.

Spotkanie podsumowujące odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, dawnej siedzibie Zarządu Metalurgii. Projekt pozwolił na konfrontację warunków życia i pracy dawniej i dzisiaj, pokazał, jak bardzo obie rzeczywistości różnią się pod wieloma względami.