[logo]
RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg

Skład Zarządu:

prezes: dr Anna Kapuściarek
wiceprezes: Grażyna Śliwakowska
skarbnik-księgowy: Grażyna Bujacz
sekretarz: Czesława Świderska
członek zarządu: inż. Henryka Malingiewicz
członek zarządu: Teresa Moszkowicz
członek zarządu: Anna Sewerynek

Skład Komisji Rewizyjnej:

mgr Teresa Auguścik Kuśmierska
Alina Górniak
Danuta Synowicz

Skład Rady Naukowo-Programowej: (jej członkowie to osoby o uznanym autorytecie naukowym lub mający szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej)

1. mgr Radosław Bartnik
- dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 7
2. prof. dr hab. Filip Chybalski
- pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej
3. mgr Anita Janczak
- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - przewodnicząca
4. dr n. prawn. Mirosław Kaliszczak
- nauczyciel akademicki
5. mgr inż. Elżbieta Kwiatkowska
- była dyrektor Miejskiego Domu Kultury
6. mgr Anna Milczanowska
- poseł na Sejm RP
7. mgr Mirosław Olszewski
- dyrektor Społecznej Akademii Nauk
8. mgr Beata Anna Symołon
- krytyk teatralny
9. dr inż. Rafał Wyczółkowski
- adiunkt Politechniki Częstochowskiej
10. mgr Krzysztof Zygma
- dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przewodniczący Rady Powiatu