[logo]
RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg

Spotkania z prawnikiem poświęcone są szeroko pojętym problemom prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają związek z kwestiami spadkowymi, jako że ten temat zawsze jest w centrum zainteresowania osób starszych.

Prelekcje z zakresu prawa nie mają charakteru cyklicznego, gdyż spotkania ustalane są na bieżąco, a ich tematyka jest po części dobierana przez prowadzącego spotkanie, a po części wynika z zapotrzebowania na konkretny temat, jakim interesują się słuchacze.

Ideą spotkań z zakresu prawa jest między innymi przedstawienie procedur regulujących kwestie prawne w zakresie sporządzania zapisów spadkowych i darowizn, a także określenie czasu, miejsca i okoliczności dokonywania zapisów testamentowych i czynionych darowizn. Wykładowca zwraca szczególną uwagę na specyficzny język prawniczy, podkreśla rolę aktów sporządzanych w obecności notariusza, możliwości czynionych zmian w testamentach, ważności terminów oraz konieczności sporządzania zapisów w obecności świadków.

Tego typu spotkania zawsze wzbudzają duże zainteresowanie, wiele wątpliwości wykładowca wyjaśnia na miejscu, z wieloma sprawami - natury bardziej indywidualnej - zainteresowani muszą jednak zgłaszać się do kancelarii prawnej celem uzyskania informacji szczegółowych.

Spotkania z prawnikiem odbywają się w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku.