[logo]
RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Lektoraty:
- język niemiecki
- język angielski

Studenci, wybierając dane zajęcia, tworzą grupy przedmiotowe, czyli małe społeczności studenckie. Godziny, terminy i miejsca prowadzonych zajęć są tak ułożone, by nie kolidowały ze sobą, dając każdemu możliwość uczestniczenia we wszystkich wybranych przedmiotach.

Każda grupa przedmiotowa ma swego starostę, który jest „łącznikiem” między studentami a wykładowcą, między studentami a instytucją, w której odbywają się wykłady, oraz między studentami a zarządem uniwersytetu. To starosta dba o to, by zajęcia od strony organizacyjnej przebiegały sprawnie, czuwa nad systematycznym wypełnianiem dziennika, jest odpowiedzialny za dostarczenie pomocy dydaktycznych. To również starosta zawiadamia wszystkich zainteresowanych - jeśli zajdzie taka potrzeba - o wszelkich zmianach dotyczących prowadzenia lektoratów.

Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych (j. angielski) i w Miejskiej Bibliotece Publicznej (j. niemiecki) w Radomsku. Studenci korzystają z lektoratów raz w tygodniu w godzinach przed-i południowych. Nauka języka angielskiego prowadzona jest w dwóch grupach: zaawansowanej i dla początkujących. Lektoraty językowe są płatną formą kształcenia.

Z uwagi na różne okoliczności - zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (niezależne od uniwersytetu) - dwuletnie cykle nauczania mogą różnić się między sobą zawartością merytoryczną, co w praktyce oznacza, że prowadzenie jednych przedmiotów zawiesza się, a wprowadza nowe.

Układając ofertę programową, autorzy starali się wprowadzić do niej te lektoraty, które cieszą się zawsze największym zainteresowaniami słuchaczy, by ich oczekiwaniom stało się zadość.

Umiejętność komunikowania się w różnych językach jest bardzo widocznym wyróżnikiem naszych czasów, w których granice państw pod względem społecznym, rodzinnym i rynku pracy zanikają lub tracą swe znaczenie. Sytuacja ta powoduje, że nasze rodziny emigrują, starsze pokolenie co prawda zostaje, ale stara się być bardziej mobilne, nowoczesne i niezależne. Temu wszystkiemu właśnie sprzyja pęd do poznawania języków obcych.

O pożytkach z nauki płynących

W semestrze wiosennym kontynuowane były zajęcia z języków obcych, w tym z języka niemieckiego i języka angielskiego. Dla części studentów były okazją do pogłębienia znajomości języka, dla innych nauką podstaw. Prowadziły je w sposób bardzo ciekawy i pożyteczny dla wszystkich uczestników Panie dr Anna Kapuściarek i Marta Szuler.

Niektórzy znawcy zagadnień  medycznych uważają, że uczenie się języków obcych przez osoby w tzw. trzecim wieku jest doskonałym sposobem na walkę z demencją. Udowodniono, że nauka "na pamięć", powodując trening szarych komórek, opóźnia procesy starzenia. Zatem, uczmy się języków obcych, przyjaciele.

Adam Wodzisławski