[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną RUTW "Wiem więcej" zawiesza działalność do odwołania

„Najgorsze jest to, że nikt nie wie, jaką farbą się pokryć, by nas korozja nie zżarła”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg

Studenci, wybierając dane zajęcia, tworzą grupy przedmiotowe. Godziny, terminy i miejsca prowadzonych zajęć są tak ułożone, by nie kolidowały ze sobą, dając każdemu możliwość uczestniczenia we wszystkich wybranych przedmiotach.

Każda grupa przedmiotowa ma swego starostę, który jest „łącznikiem” między studentami a wykładowcą, między studentami a instytucją, w której odbywają się warsztaty, oraz między studentami a zarządem uniwersytetu. To starosta dba o to, by zajęcia od strony organizacyjnej przebiegały sprawnie, czuwa nad listami obecności, jest odpowiedzialny za dostarczenie pomocy dydaktycznych. To również starosta zawiadamia wszystkich zainteresowanych - jeśli zajdzie taka potrzeba - o wszelkich zmianach dotyczących prowadzenia warsztatów.

Zajęcia komputerowe, z uwagi na wymogi cywilizacyjne i ogólnie przyjęte trendy w komunikacji, są tym przedmiotem skupiającym najliczniejszą rzeszę słuchaczy. Wybór tych warsztatów, na których seniorzy zaprzyjaźniają się z różnymi programami komputerowymi i internetem, świadczy o tym, że studenci zamierzają iść z duchem czasu, nie dając się pokonać technice.

Warsztaty komputerowe odbywają się w świetnie w tym celu wyposażonej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Powstały dwie grupy słuchaczy: zaawansowana i dla początkujących. Zajęcia odbywają się co tydzień – zamiennie.