[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz.: 13.30 - 15.30, pok. nr 55, tel. 660-408-033
miesiąc
rok
Kalendarz
Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem więcej" to szansa na radosne i twórcze spędzanie wolnego czasu - Ty też do nas dołącz!
„Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której nie będziesz wiedział, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie”

Redakcja i relizacja: 
Małgorzata Ciupińska, Maria Jeziorska, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg

Studenci, wybierając dane zajęcia, tworzą grupy przedmiotowe. Godziny, terminy i miejsca prowadzonych zajęć są tak ułożone, by nie kolidowały ze sobą, dając każdemu możliwość uczestniczenia we wszystkich wybranych przedmiotach.

Każda grupa przedmiotowa ma swego starostę, który jest „łącznikiem” między studentami a wykładowcą, między studentami a instytucją, w której odbywają się warsztaty, oraz między studentami a zarządem uniwersytetu. To starosta dba o to, by zajęcia od strony organizacyjnej przebiegały sprawnie, czuwa nad listami obecności, jest odpowiedzialny za dostarczenie pomocy dydaktycznych. To również starosta zawiadamia wszystkich zainteresowanych - jeśli zajdzie taka potrzeba - o wszelkich zmianach dotyczących prowadzenia warsztatów.

Zajęcia komputerowe, z uwagi na wymogi cywilizacyjne i ogólnie przyjęte trendy w komunikacji, są tym przedmiotem skupiającym najliczniejszą rzeszę słuchaczy. Wybór tych warsztatów, na których seniorzy zaprzyjaźniają się z różnymi programami komputerowymi i internetem, świadczy o tym, że studenci zamierzają iść z duchem czasu, nie dając się pokonać technice.

Warsztaty komputerowe odbywają się w świetnie w tym celu wyposażonej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Powstały dwie grupy słuchaczy: zaawansowana i dla początkujących. Zajęcia odbywają się co tydzień – zamiennie.