[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz.: 13.30 - 15.30, pok. nr 55, tel. 660-408-033
miesiąc
rok
Kalendarz
Spotkanie Wielkanocne - 22.03.2018 - RSM godz 15:30 - katering 15,- zł - zapisy Irena Górecka i Anna Majchrzak.
„Kto nie wykorzystuje swej przewagi, ten ją traci”

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach grupy tanecznej „Z PRZYTUPEM”. Zajęcia odbywają się w sali tanecznej MDK w Radomsku o godz. 12.30

Redakcja i realizacja: 
Maria Jeziorska, Adam Wodzisławski, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg

1. Projekt pod nazwą: „Twin Towns in action”, czyli „Miasta partnerskie w akcji”

Ten projekt był realizowany przez Urząd Miasta Radomska w październiku 2011 roku. Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej” został zaproszony do wzięcia w nim udziału w segmencie, który miał polegać na wymianie doświadczeń między delegacją wolontariuszy z angielskiego miasta Lincoln oraz grupą muzyków z tego samego miasta, a polskimi ośrodkami pomocy społecznej oraz instytucjami zajmującymi się organizacją czasu wolnego seniorów. Koordynatorem projektu z ramienia uniwersytetu była prezes stowarzyszenia Małgorzata Ciupińska.

Mocnym filarem spotkania z naszym uniwersytetem był wykład prowadzony przez naszego studenta i instruktora zarazem, Tadeusz Kiełbika, na temat ruchu jako gwaranta zdrowego trybu życia. Goście z Lincoln natomiast zaprezentowali wykłady dotyczące funkcjonowania systemu permanentnego nauczania w Anglii oraz stosowanego systemu samopomocy.

Zwieńczeniem mitingu były warsztaty kulinarne prowadzone i przygotowane przez radomszczańskich studentów, którzy zaprosili do wieczornej degustacji polskich potraw grupę przybyszy z Lincoln. Goście zostali zaproszeni także do kuchni, aby mogli zobaczyć, jak powstają niektóre dania i mieli także możliwość samemu włączyć się w ten szczególny proces twórczy.

Drugi dzień upłynął pod znakiem muzyki. Jako support przed koncertem głównym zaprezentowała się młodzież ćwicząca w MDK w Radomsku, przygotowana specjalnie na tę okazję przez Pawła Zagaja oraz Lidię i Marcina Pospieszalskich. Gwiazdą programu była zaś wokalista Claire Robinson występująca ze swoim zespołem.

•  •  •

2. Projekt pod nazwą „Teatr nas uczy pogody”

Był zrealizowany w październiku i listopadzie 2013 roku, a jego celem miał być przygotowany przez studentów Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” spektakl teatralny. Przedstawienie „Dzieje (się) świata” według Teatrzyku Zielona Gęś K. I. Gałczyńskiego w wykonaniu seniorów kończył realizację kilku projektów prowadzonych w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. Idea przedsięwzięcia mała na celu szerzenie dziedzictwa kulturowego i zachęcanie mieszkańców miasta do czynnego udziału w życiu kulturalnym.

Świetne miniatury dramatyczne znakomitego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wyreżyserowała Agnieszka Chrząszcz, a muzykę skomponował Adrian Witaszczyk. Koordynatorem projektu z ramienia uniwersytetu była prezes stowarzyszenia dr Anna Kapuściarek. Od dawna marzyły się seniorom warsztaty teatralne, których zwieńczeniem byłby występ przed większą publicznością, toteż projekt ten przyjęto z wielkim aplauzem. Skompletowano trupę aktorów, suflera, wyznaczono kostiumologa, impresario i inspicjenta. Plakat i zaproszenia przygotowała Maria Ciupińska. Prace nad samym tekstem zostały poprzedzone warsztatami przygotowawczymi w zakresie: ćwiczenia dykcji, głosu, „bycia” na scenie, mimiki i sposobów wyrażania emocji.

Zaangażowanie całego zespołu w teatralne przedsięwzięcie przyniosło wielki sukces, gdyż spektakl zaprezentowany na deskach radomszczańskiego domu kultury zgromadzona publiczność przyjęła niezwykle entuzjastycznie, podziwiając abstrakcyjny humor tekstów i formę przekazu zaproponowaną przez aktorów. Powodzenie przedstawienia zachęciło artystów do niepoprzestawania na jednym tylko występie. Zaplanowano już jego kolejne edycje.

•  •  •

3. Projekt pod nazwą „Trzeci wiek na start”

Ten projekt związany był z przebiegiem VI Olimpiady Sportowej pn. „Trzeci wiek na start” i realizowany był 24 maja 2014 r. w Łazach. Przygotowania obejmowały treningi pod okiem instruktorów w biegach, pływaniu i grach zespołowych. Trenowano intensywnie, by jak najlepiej wypaść na zawodach. Projekt dawał możliwość zakupu koszulek z logo uniwersytetu i miasta, które pięknie prezentowały się w barwach zielono-żółtych.

Nad zalew w Łazach przyjechali sportowcy z pięćdziesięciu utw z całej Polski. Byli uczestnicy znad morza i gór. Byli też przedstawiciele czterech uniwersytetów spoza granic Polski, między innymi z Austrii i z Ukrainy. Wszyscy żądni zwycięstw i medali. Na placu, tuż przy zalewie, odbyła się parada sportowców z poszczególnych uniwersytetów. Wszyscy sportowcy - seniorzy, uczestnicy Olimpiady i zaproszeni goście, wśród których był między innymi były premier, Jerzy Buzek, zostali serdecznie powitalni przez organizatorów Olimpiady. Zapalono znicz olimpijski i odśpiewany został hymn imprezy.

Rozpoczęły się zmagania sportowe w poszczególnych dyscyplinach. Po ukończeniu każdego etapu wyznaczonego przez daną konkurencję dekorowano zwycięzców medalami. W naszej radomszczańskiej ekipie brązowy medal w biegu kobiet na 60 m. zdobyła Elżbieta Kiełbik, Jadwiga Niedżwiecka zajęła 4. miejsce w pływaniu kobiet w kategorii 70+, natomiast Elżbieta Łyś miała najlepszy czas w jeździe na rowerze. Zawodnicy startujący w innych konkurencjach zajmowali również czołowe miejsca, co uplasowało całą drużynę na 15. miejscu wśród wszystkich uniwersytetów.

Dla gości organizatorzy przygotowali i prowadzili zajęcia ruchowe. Chętni mogli brać w nich udział pod okiem instruktorów. Ćwiczyły duże grupy. Wiele osób skorzystało też z masaży specjalistycznych. Podziwiano pokaz psów - ratowników podczas akcji w wodzie zalewu.

Wszyscy uczestnicy, obserwatorzy i goście bawili się wyśmienicie, tańczyli i śpiewali. Jednym słowem: dla każdego coś miłego, a dla wszystkich integracja. Integrowano się również przy kramach i stoiskach garmażeryjnych. Niestety załamanie pogody spowodowało, że członkowie RUTW „Wiem więcej” nie mieli możliwości doczekania do uroczystego zakończenia Olimpiady. Wynik jaki drużynowo osiągnęliśmy w VI Olimpiadzie Sportowej w Łazach zmobilizował nas do zgłoszenia akcesu w VII Olimpiadzie tego typu, która odbędzie się 16 maja 2015 r.

Olimpiada Sportowa2014 organizowana była przez UTW w Łazach przy współpracy gminy, OSiR i MOK w Łazach, a także firm medycznych.

•  •  •

4. Projekt „Między dawnymi a młodszymi laty”

Był to jeden z większych realizowanych projektów, który obejmował działania zakrojone na szeroką skalę. Tytuł zadania „Między dawnymi a młodszymi laty” miał sugerować, że jest adresowany ludzi różnych pokoleń, gdyż prezentuje treści odnoszące się do kilku epok. Główne założenie projektu to przypomnienie postaci związanych z dziejami Radomska: Leszka Czarnego – założyciela miasta oraz św. Jadwigi Królowej – patronki Radomska. Z niego wywodzą się lub są z miastem tym związani także wybitni przedstawiciele epok późniejszych: dyrygent Jerzy Semkow, bracia Tadeusz, Janusz i Stanisław Różewiczowie, malarz Henryk Siemiradzki, artysta rzeźbiarz Stanisław Szukalski, rabin Salomon Kohen Rabinowicz, profesor językoznawstwa i mediewista Jerzy Woronczak.

Na realizację projektu złożyło się wiele różnorodnych form: cykl wykładów poświęconych poszczególnym osobom, wycieczka po mieście ich śladami, plener fotograficzny, a także zorganizowana wystawa powstałych z miejskich eskapad zdjęć. Zwieńczeniem wszystkich działań był spektakl złożony z żywych obrazów, które prezentowały wybitnych radomszczan, przedstawianych i przypominanych podczas realizacji projektu. Owacyjne jego przyjęcie przez widzów było największą nagrodą nie tylko dla aktorskiego kunsztu wykonawców, ale wyrazem uznania dla wszystkich realizatorów przedsięwzięcia.

A włączyło się w jego działania wiele osób. Wykładowcami byli pracownicy naukowi, nauczyciele, historycy oraz pasjonaci kultury i sztuki. Inscenizację końcową przygotowywała od strony scenopisarskiej, reżyserskiej i scenograficznej polonistka z radomszczańskiego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1, Danuta Zawadzka, która od dawna prowadzi młodzieżową trupę teatralną „Źródło”. Aktorzy, oprócz gry, mieli również swój udział w przygotowaniu scenariusza oraz rekwizytów, co tylko udowodniło ich różnorakie pasje i zdolności. Koordynatorem projektu była nasza koleżanka z akademickiej ławy, Barbara Wojnowska, której pomagali wszyscy uczestnicy projektu, ale szczególną pomoc uzyskała od studentek naszego uniwersytetu: Jadwigi Niedźwieckiej, Zofii Mazurek, Jadwigi StankiewiczBarbary Pilarskiej.

Projekt osiągnął cele w stu procentach. Przypomniano sobie tych, którzy przed laty tworzyli dzieje miasta, poznano związane z ich biografią miejsca, wzbogacono wiedzę o naszej małej ojczyźnie. Niektórzy z nas udoskonalili własne umiejętności fotografowania, inni odkryli talenty aktorskie. Wykłady, wystawa i spektakl miały charakter otwarty, uczestniczyli w nich starsi i młodzi radomszczanie, również tacy, którzy na co dzień nie są związani z RUTW „Wiem więcej”. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Radomska w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą: „Być aktywnym w kulturze seniorem”.

•  •  •

5. Ocalić od zapomnienia

W roku 2015 nasz uniwersytet został zaproszony do udziału w projekcie MOPS-u w Radomsku. Projekt wpisany był w działanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie niesienia „Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi .” Nosił on tytuł "Ocalić od zapomnienia", a jego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z tej grupy i ich rodzin.

Realizacja projektu miała swój początek w Środowiskowym Domu Samopomocy, który jest dobrze przygotowany do niesienia pomocy medycznej i terapeutycznej swoim podopiecznym. Oczywiście, studenci nasi ochoczo przystąpili do współpracy z osobami niepełnosprawnymi, chcąc w ten sposób zmienić jakość ich życia. Kolejny raz sprawdzili się jako wspaniali partnerzy i nauczyciele twórczego spędzania wolnego czasu. Pomagali rozwijać indywidualne zainteresowania. Przeprowadzono pięć warsztatów tematycznych: fotograficzne, muzyczne, rękodzieła artystycznego i kulinarne. Odbyły się także zajęcia edukacyjno-doskonalące dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Projekt miał też oprawę piknikowo-biesiadną z dużą dawką humoru.

Zwieńczeniem wytężonej pracy i okazją do dobrej zabawy było przedstawienie staropolskiej biesiady weselnej, w którego przygotowaniu uczestniczyliśmy, na deskach sceny w MDK w Radomsku. . W holu zaprezentowano zdjęcia wykonane podczas warsztatów. Ukoronowaniem całości było wydanie kalendarza na rok 2016 upamiętniającego, wszystko to, co działo się od lipca do grudnia w ramach projektu.

Kolejny raz seniorzy udowodnili, jak cenią sobie wspólną pracę na rzecz innych, jak mają szeroko otwarte serca na potrzeby ludzi nie tylko z własnego otoczenia. My studenci RUTW "Wiem Więcej" wiemy, że pomoc innym nie jest obowiązkiem, jest możliwością zwrócenia czegoś, co sami kiedyś dostaliśmy. Każdego dnia żyjemy tak, jakby to był nasz najważniejszy dzień w życiu.

•  •  •

6. Żyjemy kulturą regionu

Od maja 2015 roku rozpoczęto realizację projektu "Żyjemy kulturą regionu". Skierowany on był do seniorów, grupy mieszkańców Radomska, członków stowarzyszenia RUTW "Wiem Więcej." Głównym celem było wykorzystanie potencjału studentów-seniorów i włączenie ich w życie społeczne i kulturalne. Założeniem było również utrzymanie seniorów w zdrowiu i sprawności intelektualnej oraz preferowanie zdrowego stylu życia. Senior aktywny to senior zdrowy. Joeph Murphy pisał "każdy wiek może być początkiem wspaniałego, owocnego, aktywnego i nader twórczego okresu w życiu".

Uczestnicy projektu opracowali i przeprowadzili wspólnie warsztaty terenowe. Pozwoliły one na zdobycie i uzupełnienie wiedzy o dorobku kulturowym i walorach przyrodniczych ziemi łódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Radomska. Zbieranie anegdot, ciekawostek i informacji potraktowano jako pracę i dobrą zabawę w terenie, promując aktywny tryb życia. Seniorzy wcielili się w przewodników po naszym mieście. Efektem wytężonej pracy była prezentacja multimedialna o Radomsku. Została ona opracowana w języku polskim, niemieckim i angielskim. Warsztaty językowe pozwoliły studentom zwiększyć wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki oraz słownictwa. Wpłynęły pozytywnie na doskonalenie komunikacyjnego aspektu wymienionych języków. Film, który został nakręcony podczas warsztatów terenowych promował dziedzictwo kulturowe naszego miasta. Nagranie to zostało zaprezentowane podczas podsumowania projektu. Samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej i nagranie filmu zwiększyło kompetencje w zakresie cyfryzacji i komputeryzacji. Istotnym elementem była fizyczna aktywacja seniorów poprzez taniec. Członkowie grup tanecznych zaprezentowali swoje umiejętności na pokazach i konkursach tańca towarzyskiego, przełamując stereotyp. Zwieńczeniem ciężkiej, prawie siedmiomiesięcznej, pracy była zabawa andrzejkowa. Nie zabrakło tam wróżb, lania wosku i oczywiście tańca. Odtańczono narodowy taniec, podtrzymując wezwanie Podkomorzego "poloneza czas zacząć". Wspólna praca i wysiłek zaowocowały nowymi znajomościami i przyjaźnią.

Nasi studenci - seniorzy mają ogromny potencjał i duże umiejętności, którymi dzielą się z innymi. Mogą być inspiracją i przykładem dla młodego pokolenia.