[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz.: 13.30 - 15.30, pok. nr 55, tel. 660-408-033
miesiąc
rok
Kalendarz
Spotkanie Wielkanocne - 22.03.2018 - RSM godz 15:30 - katering 15,- zł - zapisy Irena Górecka i Anna Majchrzak.
„Ludzie dzielą się na tych, którzy żyją w lęku i tych, którzy go tworzą”

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach grupy tanecznej „Z PRZYTUPEM”. Zajęcia odbywają się w sali tanecznej MDK w Radomsku o godz. 12.30

Redakcja i realizacja: 
Maria Jeziorska, Adam Wodzisławski, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg

Sekcje to forma działalności uniwersytetu będąca odpowiedzią na potrzebę bycia kreatywnym, poprzez działanie w mniej sformalizowanej formule. Inicjatywa utworzenia sekcji, różnych pod względem tematycznym, miała charakter oddolny, stąd też ich względna autonomia w funkcjonowaniu. Sekcje żyją swym własnym życiem – małe społeczności studenckie, które je tworzą, mają charakter bardzo kameralny. Podobnie jak w przypadku przedmiotów, tak i tutaj, każda społeczność ma swego szefa, który utrzymuje łączność formalną z zarządem, a ponadto określa program działania sekcji, czuwa nad jej sprawnym funkcjonowaniem i - jako jej menadżer - dba o prezentację osiągnięć grupy na zewnątrz.

Generalnie spotkania miłośników pracy w sekcjach odbywają się w godzinach przedpołudniowych raz w tygodniu w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Nie zawsze jest to jednak regułą, ponieważ charakter zadań niektórych sekcji powoduje konieczność przebywania w terenie. Dotyczy to przede wszystkim zajęć w ramach sekcji ogrodniczej i turystycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje wolontariat, który spośród pozostałych sekcji skupia w sobie najliczniejszą grupę studentów. Idea wolontariatu i działalności charytatywnej powoduje, że sekcja ta ma najbardziej otwarty charakter i liczne powiązania z innymi organizacjami i instytucjami działającymi w mieście i okolicach, stąd podejmowane inicjatywy często są przedsięwzięciami wspólnymi.

Sekcje, jednostki tworzone spontanicznie, mają bardzo duży potencjał i teoretycznie nieograniczone możliwości działania.