[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w dni robocze pon-piątek w godzinach 8.OO do 10.00
miesiąc
rok
Kalendarz

WAŻNA INFORMACJA!

WYCIECZKA DO GRECJI – CZERWIEC 11-21 2019R – ZAPISY – ELŻBIETA JÓŹWIAK TEL. 516 062 585

II Międzynarodowy Turniej Łuczniczy pod patronatem Prezydenta Miasta Radomska i Starosty Powiatu Radomszczańskiego odbędzie się w dniu 24.11.2018 w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku ul. Szkolna 2. Rozpoczęcie turnieju godz. 10.30.

„Jestem skrzydłem wiatraka, od którego odwrócił się wiatr”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Maria Jeziorska, Adam Wodzisławski, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg

Sekcje to forma działalności uniwersytetu będąca odpowiedzią na potrzebę bycia kreatywnym, poprzez działanie w mniej sformalizowanej formule. Inicjatywa utworzenia sekcji, różnych pod względem tematycznym, miała charakter oddolny, stąd też ich względna autonomia w funkcjonowaniu. Sekcje żyją swym własnym życiem – małe społeczności studenckie, które je tworzą, mają charakter bardzo kameralny. Podobnie jak w przypadku przedmiotów, tak i tutaj, każda społeczność ma swego szefa, który utrzymuje łączność formalną z zarządem, a ponadto określa program działania sekcji, czuwa nad jej sprawnym funkcjonowaniem i - jako jej menadżer - dba o prezentację osiągnięć grupy na zewnątrz.

Generalnie spotkania miłośników pracy w sekcjach odbywają się w godzinach przedpołudniowych raz w tygodniu w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Nie zawsze jest to jednak regułą, ponieważ charakter zadań niektórych sekcji powoduje konieczność przebywania w terenie. Dotyczy to przede wszystkim zajęć w ramach sekcji ogrodniczej i turystycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje wolontariat, który spośród pozostałych sekcji skupia w sobie najliczniejszą grupę studentów. Idea wolontariatu i działalności charytatywnej powoduje, że sekcja ta ma najbardziej otwarty charakter i liczne powiązania z innymi organizacjami i instytucjami działającymi w mieście i okolicach, stąd podejmowane inicjatywy często są przedsięwzięciami wspólnymi.

Sekcje, jednostki tworzone spontanicznie, mają bardzo duży potencjał i teoretycznie nieograniczone możliwości działania.