[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Spotkanie z p. Kuligowska przy muralu na ul. Bugaj k. II LO g.14 w czwartek 26 maja

„Ekspert, to człowiek, który przestał myśleć. On wie”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg

Sekcje to forma działalności uniwersytetu będąca odpowiedzią na potrzebę bycia kreatywnym, poprzez działanie w mniej sformalizowanej formule. Inicjatywa utworzenia sekcji, różnych pod względem tematycznym, miała charakter oddolny, stąd też ich względna autonomia w funkcjonowaniu. Sekcje żyją swym własnym życiem – małe społeczności studenckie, które je tworzą, mają charakter bardzo kameralny. Podobnie jak w przypadku przedmiotów, tak i tutaj, każda społeczność ma swego szefa, który utrzymuje łączność formalną z zarządem, a ponadto określa program działania sekcji, czuwa nad jej sprawnym funkcjonowaniem i - jako jej menadżer - dba o prezentację osiągnięć grupy na zewnątrz.

Generalnie spotkania miłośników pracy w sekcjach odbywają się w godzinach przedpołudniowych raz w tygodniu w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Nie zawsze jest to jednak regułą, ponieważ charakter zadań niektórych sekcji powoduje konieczność przebywania w terenie. Dotyczy to przede wszystkim zajęć w ramach sekcji ogrodniczej i turystycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje wolontariat, który spośród pozostałych sekcji skupia w sobie najliczniejszą grupę studentów. Idea wolontariatu i działalności charytatywnej powoduje, że sekcja ta ma najbardziej otwarty charakter i liczne powiązania z innymi organizacjami i instytucjami działającymi w mieście i okolicach, stąd podejmowane inicjatywy często są przedsięwzięciami wspólnymi.

Sekcje, jednostki tworzone spontanicznie, mają bardzo duży potencjał i teoretycznie nieograniczone możliwości działania.