[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz.: 13.30 - 15.30, pok. nr 55, tel. 660-408-033
miesiąc
rok
Kalendarz
Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem więcej" to szansa na radosne i twórcze spędzanie wolnego czasu - Ty też do nas dołącz!
„Człowiek nie zna swych możliwości, dopóki w potrzebie ich nie użyje”

Redakcja i relizacja: 
Małgorzata Ciupińska, Maria Jeziorska, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg

Spotkania z prawnikiem poświęcone są szeroko pojętym problemom prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają związek z kwestiami spadkowymi, jako że ten temat zawsze jest w centrum zainteresowania osób starszych.

Prelekcje z zakresu prawa nie mają charakteru cyklicznego, gdyż spotkania ustalane są na bieżąco, a ich tematyka jest po części dobierana przez prowadzącego spotkanie, a po części wynika z zapotrzebowania na konkretny temat, jakim interesują się słuchacze.

Ideą spotkań z zakresu prawa jest między innymi przedstawienie procedur regulujących kwestie prawne w zakresie sporządzania zapisów spadkowych i darowizn, a także określenie czasu, miejsca i okoliczności dokonywania zapisów testamentowych i czynionych darowizn. Wykładowca zwraca szczególną uwagę na specyficzny język prawniczy, podkreśla rolę aktów sporządzanych w obecności notariusza, możliwości czynionych zmian w testamentach, ważności terminów oraz konieczności sporządzania zapisów w obecności świadków.

Tego typu spotkania zawsze wzbudzają duże zainteresowanie, wiele wątpliwości wykładowca wyjaśnia na miejscu, z wieloma sprawami - natury bardziej indywidualnej - zainteresowani muszą jednak zgłaszać się do kancelarii prawnej celem uzyskania informacji szczegółowych.

Spotkania z prawnikiem odbywają się w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku.