[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w dni robocze pon-piątek w godzinach 8.OO do 10.00
miesiąc
rok
Kalendarz

WAŻNA INFORMACJA!

WYCIECZKA DO GRECJI – CZERWIEC 11-21 2019R – ZAPISY – ELŻBIETA JÓŹWIAK TEL. 516 062 585

II Międzynarodowy Turniej Łuczniczy pod patronatem Prezydenta Miasta Radomska i Starosty Powiatu Radomszczańskiego odbędzie się w dniu 24.11.2018 w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku ul. Szkolna 2. Rozpoczęcie turnieju godz. 10.30.

„Najgorsze jest to, że nikt nie wie, jaką farbą się pokryć, by nas korozja nie zżarła”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Maria Jeziorska, Adam Wodzisławski, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Historia
Historia sztuki
Etyka katolicka
Religioznawstwo
Spotkania z literaturą
Kulturoznawstwo
Psychologia

Studenci, wybierając dane zajęcia, tworzą grupy przedmiotowe. Godziny, terminy i miejsca prowadzonych zajęć są tak ułożone, by nie kolidowały ze sobą, dając każdemu możliwość uczestniczenia we wszystkich wybranych przedmiotach.

Każda grupa przedmiotowa ma swego starostę, który jest „łącznikiem” między studentami a wykładowcą, między studentami a instytucją, w której odbywają się wykłady, oraz między studentami a zarządem uniwersytetu. To starosta dba o to, by zajęcia od strony organizacyjnej przebiegały sprawnie, czuwa nad systematycznym wypełnianiem dziennika, jest odpowiedzialny za dostarczenie pomocy dydaktycznych. To również starosta zawiadamia wszystkich zainteresowanych - jeśli zajdzie taka potrzeba - o wszelkich zmianach dotyczących prowadzenia wykładów.

Zajęcia prowadzone są w Muzeum Regionalnym (Galeria) w Radomsku, Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w radomszczańskich szkołach. Studenci na wykładach z danego przedmiotu zazwyczaj spotykają się raz w tygodniu, choć nie jest to regułą, gdyż niektóre wykłady są prowadzone dwa lub tylko raz w miesiącu. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Większość przedmiotów jest nieodpłatna.

Z uwagi na różne okoliczności - zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (niezależne od uniwersytetu) - dwuletnie cykle nauczania mogą różni się między sobą zawartością merytoryczną, co w praktyce oznacza, że prowadzenie jednych przedmiotów zawiesza się, a wprowadza nowe.

Układając ofertę programową, autorzy starali się wprowadzić do niej wykłady z tych dziedzin życia, które są zawsze w centrum uwagi, ale także sugeruję się zainteresowaniami słuchaczy, ich chęcią zgłębiania nauki w oczekiwanym zakresie. Nie powinna zatem dziwić duża rozpiętość tematyczna, którą uniwersytet proponuje swoim studentom.