[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz.: 13.30 - 15.30, pok. nr 55, tel. 660-408-033
miesiąc
rok
Kalendarz
Spotkanie Wielkanocne - 22.03.2018 - RSM godz 15:30 - katering 15,- zł - zapisy Irena Górecka i Anna Majchrzak.
„Jak to jest, że ludzi gorszą grzechy innych a nie swoje”

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach grupy tanecznej „Z PRZYTUPEM”. Zajęcia odbywają się w sali tanecznej MDK w Radomsku o godz. 12.30

Redakcja i realizacja: 
Maria Jeziorska, Adam Wodzisławski, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Lektoraty:
- język niemiecki
- język angielski

Studenci, wybierając dane zajęcia, tworzą grupy przedmiotowe, czyli małe społeczności studenckie. Godziny, terminy i miejsca prowadzonych zajęć są tak ułożone, by nie kolidowały ze sobą, dając każdemu możliwość uczestniczenia we wszystkich wybranych przedmiotach.

Każda grupa przedmiotowa ma swego starostę, który jest „łącznikiem” między studentami a wykładowcą, między studentami a instytucją, w której odbywają się wykłady, oraz między studentami a zarządem uniwersytetu. To starosta dba o to, by zajęcia od strony organizacyjnej przebiegały sprawnie, czuwa nad systematycznym wypełnianiem dziennika, jest odpowiedzialny za dostarczenie pomocy dydaktycznych. To również starosta zawiadamia wszystkich zainteresowanych - jeśli zajdzie taka potrzeba - o wszelkich zmianach dotyczących prowadzenia lektoratów.

Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych (j. angielski) i w Miejskiej Bibliotece Publicznej (j. niemiecki) w Radomsku. Studenci korzystają z lektoratów raz w tygodniu w godzinach przed- i południowych. Nauka języka angielskiego prowadzona jest w dwóch grupach: zaawansowanej i dla początkujących. Lektoraty językowe są płatną formą kształcenia.

Z uwagi na różne okoliczności - zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (niezależne od uniwersytetu) - dwuletnie cykle nauczania mogą różnić się między sobą zawartością merytoryczną, co w praktyce oznacza, że prowadzenie jednych przedmiotów zawiesza się, a wprowadza nowe.

Układając ofertę programową, autorzy starali się wprowadzić do niej te lektoraty, które cieszą się zawsze największym zainteresowaniami słuchaczy, by ich oczekiwaniom stało się zadość.

Umiejętność komunikowania się w różnych językach jest bardzo widocznym wyróżnikiem naszych czasów, w których granice państw pod względem społecznym, rodzinnym i rynku pracy zanikają lub tracą swe znaczenie. Sytuacja ta powoduje, że nasze rodziny emigrują, starsze pokolenie co prawda zostaje, ale stara się być bardziej mobilne, nowoczesne i niezależne. Temu wszystkiemu właśnie sprzyja pęd do poznawania języków obcych.