[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz.: 13.30 - 15.30, pok. nr 55, tel. 660-408-033
miesiąc
rok
Kalendarz
Spotkanie Wielkanocne - 22.03.2018 - RSM godz 15:30 - katering 15,- zł - zapisy Irena Górecka i Anna Majchrzak.
„Dopóty sprawiedliwość będzie rozsadzać ci duszę, dopóki będziesz przegrywać z życiem”

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach grupy tanecznej „Z PRZYTUPEM”. Zajęcia odbywają się w sali tanecznej MDK w Radomsku o godz. 12.30

Redakcja i realizacja: 
Maria Jeziorska, Adam Wodzisławski, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg

Spotkania integracyjne to ta forma działalności uniwersytetu, która w założeniu ma najbardziej cementować brać akademicką, chociażby poprzez systematyczność ich odbywania się. Taka jest zresztą idea tych spotkań: aby łączyły ludzi, służyły nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów, rozbudzały poczucie tożsamości z grupą, umożliwiały wymianę poglądów, po prostu były sposobem na przyjemne spędzanie wolnego czasu. Spotkania integracyjne powinny wyzwala potrzebę wzajemnej akceptacji, tolerancji dla innych przekonań i przyzwyczajeń, poszanowania inności. Mają być także miejscem, w którym będzie lubiło się pogadać, czasem ponarzekać, ale głównie zapomnieć o codzienności.

Mitingi integracyjne spełniają też i inne funkcje. Zarządowi uniwersytetu dają możliwość omówienia wielu spraw organizacyjnych, bieżących, są również ogólnym forum dyskusyjnym. Nierzadko są też na nie zapraszani goście specjalni, którzy przygotowują dla słuchaczy różnorodne prelekcje, mają ciekawą osobowość, niecodzienne doświadczenia życiowe, potrafią w zajmujący sposób przekazać różne historie lub po prostu zaprezentować rzetelną wiedzę z konkretnej dziedziny życia.

Tematyka spotkań integracyjnych jest zawarta w harmonogramie, który obok harmonogramu przedmiotowego - na początku każdego roku akademickiego - otrzymują wszyscy studenci. Informacje te można także znaleźć na stronie internetowej uniwersytetu.

Powyższe spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku.