[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz.: 13.30 - 15.30, pok. nr 55, tel. 660-408-033
miesiąc
rok
Kalendarz
Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem więcej" to szansa na radosne i twórcze spędzanie wolnego czasu - Ty też do nas dołącz!
„Człowiek nie zna swych możliwości, dopóki w potrzebie ich nie użyje”

Redakcja i relizacja: 
Małgorzata Ciupińska, Maria Jeziorska, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Sprawozdanie z działalności Sekcji Wolontarystycznej
w roku akademickim 2014/2015

Członkinie sekcji w 2014 r. przeprowadziły wiele akcji niosących pomoc drugiemu człowiekowi. Z najważniejszych możemy wymienić:

  • odwiedziny pensjonariuszy radomszczańskiego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku
  • zorganizowanie dwukrotnej zbiórki odzieży i przekazanie jej osobom bezdomnym
  • zebranie 10 worków nakrętek plastikowych i przekazanie ich dzieciom niepełnosprawnym
  • wysłanie dwóch paczek żywnościowych potrzebującym pomocy na Ukrainie
  • dwukrotne odwiedziny Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach koło Częstochowy i zawiezienie tam odzieży dziecięcej oraz odżywek i mleka.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Sekcji Wolontariackiej - rok akademicki 2012/2013
    Sekcja powstała w grudniu 2012 r. i liczy dziesięć osób.
    Przed świętami Bożego Narodzenia przeprowadzono zbiórkę pieniędzy wśród członków uniwersytetu, za które zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz środki czystości. W formie „szlachetnej paczki” przekazano zakupione produkty wielodzietnej rodzinie z Radomska...

Czytaj więcej...

Powered by CuteNews