[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Spotkanie z p. Kuligowska przy muralu na ul. Bugaj k. II LO g.14 w czwartek 26 maja

„Losy ludzkie i bez wojen są dość tragiczne”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Zakrętkowa inicjatywa

Choć mają wakacje, nie próżnują. Wolontariusze przy RUTW ”Wiem więcej” w Radomsku prowadzą stałą akcję zbierania zakrętek. W taką formę pomocy chętnie włączają się też mieszkańcy miasta, sklepy i instytucje, a nawet okoliczne parafie. Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone zostaną na pomoc niezamożnym, starszym osobom w naszym mieście. Pora letnia bardzo sprzyja takim działaniom.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Sekcji Wolontarystycznej
w roku akademickim 2014/2015

Członkinie sekcji w 2014 r. przeprowadziły wiele akcji niosących pomoc drugiemu człowiekowi. Z najważniejszych możemy wymienić:

  • odwiedziny pensjonariuszy radomszczańskiego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku
  • zorganizowanie dwukrotnej zbiórki odzieży i przekazanie jej osobom bezdomnym
  • zebranie 10 worków nakrętek plastikowych i przekazanie ich dzieciom niepełnosprawnym
  • wysłanie dwóch paczek żywnościowych potrzebującym pomocy na Ukrainie
  • dwukrotne odwiedziny Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach koło Częstochowy i zawiezienie tam odzieży dziecięcej oraz odżywek i mleka.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Sekcji Wolontariackiej - rok akademicki 2012/2013
    Sekcja powstała w grudniu 2012 r. i liczy dziesięć osób.
    Przed świętami Bożego Narodzenia przeprowadzono zbiórkę pieniędzy wśród członków uniwersytetu, za które zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz środki czystości. W formie „szlachetnej paczki” przekazano zakupione produkty wielodzietnej rodzinie z Radomska...

Czytaj więcej...

Powered by CuteNews