[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku ul. Świętej Jadwigi Królowej 20
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz.: 13.30 - 15.30, pok. nr 55, tel. 660-408-033
miesiąc
rok
Kalendarz
Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem więcej" to szansa na radosne i twórcze spędzanie wolnego czasu - Ty też do nas dołącz!
„Gdyby człowiek nie posiadał umiejętności odczuwania strachu, prawdopodobnie nie przeżyłby ani jednego dnia”

Redakcja i relizacja: 
Małgorzata Ciupińska, Maria Jeziorska, Grażyna Śliwakowska
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Sprawozdanie z działalności Sekcji Literackiej
w roku akademickim 2014/2015

Sekcja Literacka działająca przy RUTW „Wiem więcej” w Radomsku składa się z ośmiu osób, a kieruje nią Aleksandra Szcześniak. W okresie sprawozdawczym członkowie sekcji odbyli dziewięć spotkań. Odbywały się one w co drugi wtorek o godzinie 14.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. Członkami sekcji są słuchacze RUTW, interesujący się szeroko rozumianą kulturą, a zwłaszcza literaturą. Są wśród nich twórczy i aktywni uczestnicy życia kulturalnego. Tematyka spotkań jest bogata i różnorodna, związana z zainteresowaniami i oczekiwaniami uczestników i często jest wynikiem ich propozycji.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Sekcji Literackiej
- rok akademicki 2012/2013

    Sekcja literacka liczyła pięciu członków. Spotkania odbywały się raz w miesiącu, we wtorki. Od początku swej działalności członkinie sekcji kontaktowały się dziesięciokrotnie. Miejscem spotkań był Miejski Dom Kultury w Radomsku...

Czytaj więcej...

Powered by CuteNews