[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną RUTW "Wiem więcej" zawiesza działalność do odwołania

SKYPE -23.02.21 - GODZ 17:00 dr ŁUKASZ PRYSIŃSKI - PSYCHOLOGIA

02.03.21 - GODZ 17:00 MAŁGORZATA WESOŁOWSKA - SOCJOLOGIA

09.03.21 - GODZ 17:00 GRZEGORZ DRZEWOWSKI - WYCIECZKA PO DWORACH I PAŁACACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

16.03.21 - GODZ 17:00 PGK - EKOLOGIA

23.03.21 - GODZ 15:30 BARBARA JAGODA - TRENING PAMIĘCI

30.03.21 - GODZ 17:00 RADOSŁAW BARTNIK - RELIGIOZNAWSTWO

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Dobre praktyki na rzecz osób starszych

Dnia 18 października br. odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolska konferencja pt. "Dobre praktyki na rzecz osób starszych", zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę ds. Polityki Senioralnej.

Celem sympozjum była wymiana doświadczeń i informacji między przedstawicielami samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych na temat aktywizacji seniorów.

- Społeczeństwo polskie czekają dynamiczne zmiany w strukturze demograficznej – mówiła minister Elżbieta Rafalska, otwierając spotkanie. – W 2025 roku co trzecia osoba będzie miała co najmniej 60 lat. Dlatego polityka społeczna odpowiadająca na potrzeby seniorów to priorytet całego rządu.

W obradach uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele świata nauki i członkowie Rady Polityki Senioralnej.

Na konferencji tej w charakterze prelegenta wystąpiła Pani Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, mówiąc o tzw. dobrych praktykach w kontekście utworzenia w 2007 roku Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i prezentując działalność Federacji, która powstała w celu konsolidacji i wsparcia środowiska UTW w naszym kraju.

A oto prezentacja przedstawiona i przekazana uczestnikom i gościom konferencji.

Miłej lektury!

Powered by CuteNews