[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Trwa nabór do uniwersyteckiego zespołu wokalnego. Kontakt - Elżbieta Jóźwiak nr tel 516 062 585

„Dopóty sprawiedliwość będzie rozsadzać ci duszę, dopóki będziesz przegrywać z życiem”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
W oczyszczalni ścieków

W dzisiejszym świecie, w dobie postępu technologicznego konieczne jest zwracanie uwagi na ekologię, dbanie  czystość powietrza, ziemi i wody. Łatwiej to robić, gdy ma się wiedzę na ten temat.

Aby ją zdobyć, zorganizowaliśmy wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków w Radomsku przy ulicy Spacerowej. Grupa słuchaczy RUTW „Wiem więcej” w dniu 21.10.2021 roku mogła poznać metody oczyszczania ścieków.

Obiekt zajmuje powierzchnię 11,32 ha, składa się z części mechanicznej, biologicznej i osadowej i działa od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Przyjmuje ścieki komunalne i przemysłowe z terenu miasta i gminy Radomsko oraz dowożone wozami asenizacyjnymi. Ważną rolę spełnia w nim Laboratorium działu Ochrony Środowiska, które kontroluje proces technologiczny. Efektem pracy oczyszczalni jest czysta woda, spełniająca wymagane parametry, która odprowadzana jest do rzeki Radomki.

Na terenie tego obiektu zorganizowana jest ścieżka edukacyjna, która służy podnoszeniu świadomości ekologicznej zwiedzających. Tablice informacyjne zawierają również wskazówki, jak należy właściwie korzystać z kanalizacji, aby nie szkodzić środowisku. Nasza grupa została oprowadzona po oczyszczalni przez pracownika p. Dariusza Waladę, który objaśniał nam poszczególne etapy procesu technologicznego oczyszczania ścieków

Zwiedzany obiekt, wzbudził duże zainteresowanie naszych słuchaczy, zatem była to pouczająca i potrzebna lekcja.

Powered by CuteNews