[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną RUTW "Wiem więcej" zawiesza działalność do odwołania

„Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której nie będziesz wiedział, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Chcemy być coraz lepsi

Bardzo pracowity czas spędziły w Krakowie, reprezentujące nasz uniwersytet, Grażyna Bujacz, Anna Kapuściarek i Grażyna Śliwakowska. W dniach 21-25.09.2020 odbywało się tam szkolenie w ramach „Akademii Lidera Seniorskiej Organizacji”.

Prowadzili je dwaj prawnicy i księgowy z Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Omówili oni interesujące wybrane zagadnienia z zakresu kodeksu cywilnego i kodeksu pracy. Zapoznaliśmy się z ustawami o dostępie do informacji, o działalności pożytku publicznego, o rachunkowości, o osobach starszych. Duże zainteresowanie wzbudził temat RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Bardzo bliskie nam były zagadnienia dotyczące organizacji pozarządowych i prawa o stowarzyszeniach oraz ekonomicznej działalności organizacji pozarządowych. Wiele uwagi poświęcono też sytuacji osób starszych i polityce wobec tych osób. Zapoznaliśmy się z, dotyczącymi tych zagadnień, programami: „Program senior+”; „Program dostępność plus” oraz Program „Opieka 75+”.

To niewątpliwie były ciekawe dni, przyniosły wiedzę, którą z pewnością wykorzystamy w codziennej działalności RUTW „Wiem więcej”.

Powered by CuteNews