[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną RUTW "Wiem więcej" zawiesza działalność do odwołania

„Czasem trzeba dorosnąć, aby zobaczyć, jakim się jest malutkim”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Walne Zebranie Członków

W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) nie mogło odbyć się Walne Zebranie Członków (WZC) Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” w zaplanowanym terminie 30.04.2020 roku.

W okresie od 12 marca zostały zawieszone wszystkie zajęcia edukacyjne i spotkania integracyjne, do odwołania. Po zmniejszeniu obostrzeń sanitarnych, umożliwiono nam spotkanie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w celu przeprowadzenia WZC, w dniu 3 września 2020 r.

Otwarcia Zebrania dokonała Anna Kapuściarek Prezes RUTW „Wiem więcej”.

Przewodniczącą Zebrania została Anna Sewerynek, a protokolantem Anna Pol.

W WZC uczestniczyły 54 osoby na 101 uprawnionych, w związku z czym Komisja mandatowo-skrutacyjna stwierdziła ważność podejmowanych uchwał na Zebraniu. Zaproponowany przez Zarząd porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła Anna Kapuściarek, prezes RUTW, finansowe Henryka Malingiewicz wiceprezes, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Barbara Pilarska, przewodnicąca KR.

WZC podjęło uchwały zatwierdzające sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Przyjęło również zmiany w Statucie i Regulaminie obrad Walnego Zebrania Członków. W związku z rezygnacją kol. Krystyny Kokoszczyńskiej z funkcji członka Komisji Rewizyjnej dokonano zmiany w składzie osobowym KR. Na jej miejsce wybrano Danutę Synowicz.

W końcowej fazie spotkania odbyła się dyskusja, która dotyczyła rozliczeń finansowych, sładek członkowskich i planowanych zajęć na nowy rok akademicki.

Zebranie odbyło się z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Powered by CuteNews