[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną RUTW "Wiem więcej" zawiesza działalność do odwołania

Trwa nabór do uniwersyteckiego zespołu wokalnego. Kontakt - Elżbieta Jóźwiak nr tel 516 062 585

„Fortuna nie sprzyja bezczynnym”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
RUTW „Wiem więcej” w okresie pandemii koronawirusa

Miniony rok akademicki 2019/2020 był wyjątkowy pod każdym względem, zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym. Zapowiadał się znakomicie. Mieliśmy bardzo ambitne plany i zamierzenia. Byliśmy tak pozytywnie nakręceni, tak naładowani dobrą energią, że już w połowie roku nasze pomysły zrealizowaliśmy. A że apetyty na dalsze działanie mieliśmy znaczne, zaczęliśmy nasze plany rozszerzać, uzupełniać, doskonalić. I nagle nastąpił krach. Obiektywnie, niezależnie od nas. Przyszedł koronawirus i wszystko się skończyło. W połowie marca 2020 r. RUTW zawiesił działalność ze względu na bezpieczeństwo słuchaczy. Powiedzenie „przyszedł walec i wyrównał” stało się rzeczywistością.

Ale po kolei. Gdy jeszcze nic nie zwiastowało katastrofy, mieliśmy głowy pełne pomysłów i nowych idei. Wzajemnie się inspirowaliśmy i zarażali pozytywną energią. Namiętnie tańczyliśmy cza czę i sambę z pomponami oraz doskonaliliśmy urokliwego lambeth walka, zgodnie z zaleceniami amerykańskich uczonych ostatniej dekady, że taniec zapobiega demencji, gdyż absorbuje zarówno umysł jak i ciało. Nie zapominaliśmy także o dostojnych tańcach narodowych: polonezie, mazurze i kujawiaku, które prezentowaliśmy radomszczanom z okazji świąt narodowych i imprez okolicznościowych, a publiczności z poza naszego miasta na ogólnopolskich senioraliach. Wraz z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” rozpoczęliśmy realizację ambitnego projektu, w którym dokumentowaliśmy historię przemysłową naszego miasta.

Zgodnie z teorią ewolucji, która mówi, że narządy używane rozwijają się, nieużywane uwsteczniają się i zanikają, ćwiczyliśmy z zapałem nasz umysł, wprowadzając taki przedmiot jak trening pamięci. Uzyskaliśmy zadziwiające rezultaty. Nie zapominaliśmy również o naszym ciele trenując, oprócz już istniejących ćwiczeń tradycyjnych na sali i w wodzie, także jogę, która pozwoliła nam uzyskać właściwą koncentrację, redukcję stresu i wyciszenie niespokojnego umysłu. Kontynuowaliśmy wszystkie te przedmioty i zagadnienia, które cieszyły się szczególną popularnością, poszerzały nasze horyzonty, wzbogacały naszą wiedzę, rozwijały naszą wyobraźnię i inspirowały do działania. Gdyby nie końcówka roku akademickiego 2019/2020 moglibyśmy powiedzieć: czujemy się spełnieni i usatysfakcjonowani.

W marcu 2020 r. wszystko uległo zmianie. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do modyfikacji oferty programowej. Mimo trwającej pandemii koronawirusa realizowaliśmy swoje cele i zadania. Jednym z nich jest projekt „UTW dla społeczności” pod patronatem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę". Nasze przedsięwzięcie nosi tytuł „Ocalić od zapomnienia” i poświęcone jest historii Radomska. Przygotowujemy wystawę dokumentującą przemysłową historię naszego miasta na podstawie jednego z największych zakładów przemysłowych Metalurgia, nagrywamy wywiady z byłymi pracownikami zakładu, przygotowujemy pokaz multimedialny w oparciu o pozyskane materiały, zdjęcia i pamiątki. Zebrane materiały przekażemy Muzeum Regionalnemu w Radomsku, które planuje utworzenie działu fonicznego. Wernisaż wystawy, połączony z inauguracją roku akademickiego 2020/21 naszego Stowarzyszenia, odbędzie się 1.10.2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W kwietniu br. zainicjowaliśmy akcję koronawirus pomagam. Zebraliśmy ponad 4 tys. zł. od naszych członków i sympatyków i przekazaliśmy Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku.

Przez cały ten czas wspieraliśmy się mentalnie, podtrzymywaliśmy na duchu, kontaktując się przede wszystkim telefonicznie, a niekiedy bezpośrednio. Członkowie Zarządu komunikowali się ze sobą osobiście z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych i opracowywali strategię działania na nowy rok akademicki. Nasi słuchacze, jakkolwiek uczestniczą w zajęciach komputerowych, to jednak nie posiadają wystarczającej sprawności cyfrowej i nie są w stanie samodzielnie posługiwać się komputerem. Tylko ok. 15% słuchaczy zadeklarowało korzystanie z poczty elektronicznej i  chęć udziału w zajęciach online. Takich zajęć dotychczas nie prowadziliśmy.

Prezes Stowarzyszenia wraz z koleżanką z Zarządu zaliczyły na zoomie bardzo przydatny dla funkcjonowania Uniwersytetu w warunkach pandemii kurs „Archipelag Pokoleń 2020”, realizowany w ramach unijnego programu Erasmus+ przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, który dotyczył prowadzenia działań międzypokoleniowych. Obejmował następujące zagadnienia: trendy demograficzne, korzyści z działań międzypokoleniowych dla uczestników i społeczności; skuteczne techniki pracy z grupą i prowadzenia spotkań metodą warsztatową oraz metody pracy międzypokoleniowej.

W lipcu tego roku odbyło się szkolenie pn. „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”, zorganizowane w Podegrodziu przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu w ramach projektu pn. AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW, w którym wzięły udział: Grażyna Bujacz, Anna Kapuściarek, Barbara Pilarska, Anna Sewerynek i Grażyna Śliwakowska. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich w zakresie merytorycznych i organizacyjnych aspektów animowania działalności edukacyjnej na szczeblu lokalnym.

Pełną parą, z wiarą i optymizmem przygotowujemy się do nowego roku akademickiego, którego inaugurację planujemy na 1. pażdziernika br. w połączeniu z w/w wernisażem. Przygotowujemy informator zajęć edukacyjnych, integracyjnych i prozdrowotnych na cały rok. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu sportowego, zwieńczeniem którego będzie międzypokoleniowy turniej łuczniczy pod koniec listopada. Optymistycznie zakładamy, że uda nam się go zrealizować.

Gdyby się okazało, że utrzyma się stan zagrożenia epidemicznego i obostrzenia zostaną utrzymane, wówczas inauguracja roku akademickiego będzie online. Planujemy aplikowanie o bezzwrotną pożyczkę na zakup kilku laptopów. Chcemy wprowadzić dodatkowe zajęcia komputerowe w relacji jeden na jednego, tak aby każdy uczestnik szkolenia miał do dyspozycji „swojego opiekuna”, który w razie trudności przyjdzie mu z pomocą. Podobne szkolenie chcemy przeprowadzić z obsługi smartfona, aby podnieść kompetencje cyfrowe naszych słuchaczy. W planach mamy ogłoszenie konkursu na wiersz, piosenkę lub małą formę literacką związaną z sytuacją pandemii. Zamierzamy także organizować spacery nordic walking oraz zajęcia ruchowe na wolnym powietrzu. Ponieważ niewielki odsetek słuchaczy posługuje się sprawnie komputerem, nie możemy planować zajęć online. Planujemy zajęcia stacjonarne w małych grupach z zachowaniem rygorów sanitarnych. Jeżeli zwiększy się ilość osób korzystających z komputera wprowadzimy zajęcia online. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że nasi słuchacze preferują zajęcia stacjonarne i bezpośredni kontakt z wykładowcą.

Seniorzy XXI wieku to ludzie otwarci na świat i nowe wyzwania, sprawni fizycznie i intelektualnie, podróżujący i uczący się języków obcych, mający swoje zainteresowania i pasje i z powodzeniem je realizujący.

Powered by CuteNews