[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną RUTW "Wiem więcej" zawiesza działalność do odwołania

Trwa nabór do uniwersyteckiego zespołu wokalnego. Kontakt - Elżbieta Jóźwiak nr tel 516 062 585

„Każdego dnia ludzie poprawiają włosy, a dlaczego nie serce?”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów

W dniach 14.07-16.07.2020 roku odbyło się szkolenie pn. „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”, zorganizowane w Podegrodziu przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu w ramach projektu pn. AKADEMIA AKTYWNYCH SENIORÓW, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Głównym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich w zakresie merytorycznych i organizacyjnych aspektów animowania działalności edukacyjnej na szczeblu lokalnym.

Tematyka Akademii obejmowała organy wewnętrzne w NGO’s: m.in: zadania walnego zebrania, zarządu i komisji rewizyjnej, wzajemne relacje pomiędzy ww. organami, dokumentacja w stowarzyszeniu; regulaminy, formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut, dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach, sprawozdawczość, odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa, zmiany dot. ochrony danych osobowych , zatrudnienie w NGO’s, umowy o dzieło a umowy zlecenia, status OPP, TARCZA ANTYKRYZYSOWA etc.

RUTW „Wiem więcej” reprezentowały: Grażyna Bujacz, Anna Kapuściarek, Barbara Pilarska, Anna Sewerynek i Grażyna Śliwakowska.

Powered by CuteNews