[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną RUTW "Wiem więcej" zawiesza działalność do odwołania

SKYPE -23.02.21 - GODZ 17:00 dr ŁUKASZ PRYSIŃSKI - PSYCHOLOGIA

02.03.21 - GODZ 17:00 MAŁGORZATA WESOŁOWSKA - SOCJOLOGIA

09.03.21 - GODZ 17:00 GRZEGORZ DRZEWOWSKI - WYCIECZKA PO DWORACH I PAŁACACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

16.03.21 - GODZ 17:00 PGK - EKOLOGIA

23.03.21 - GODZ 15:30 BARBARA JAGODA - TRENING PAMIĘCI

30.03.21 - GODZ 17:00 RADOSŁAW BARTNIK - RELIGIOZNAWSTWO

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
AKTYWNY SENIOR W ŻYCIU PUBLICZNYM

Tak jak w minionych latach, liderki Radomszczańskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej”: Anna Kapuściarek, Anna Sewerynek i Grażyna Śliwakowska, uczestniczyły w tegorocznych obradach Forum III Wieku. Odbyło się ono w dniach 5-8 września 2018 r. w Nowym Sączu w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy - Zdroju. Patronatem objęli je: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Starosta Nowosądecki Marek Pławiak.

Na Forum złożyły się trzy dni ważnych i ciekawych sesji plenarnych, debat, paneli dyskusyjnych, prezentacji, warsztatów obejmujących problematykę aktywizacji i edukacji osób starszych. Miały one zwrócić uwagę na wyzwania, przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania systemowych rozwiązań tego problemu.

Po uroczystym zainaugurowaniu obrad przez mec. Wiesławę Borczyk – prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW odbyła się bardzo interesująca debata na temat: "Aktywny Senior w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym". Wzięła w niej udział m.in. przewodnicząca Europejskiej Unii Seniorów (ESU), prof. dr An Hermans, belgijska i flamandzka polityk, nauczyciel akademicki, działaczka społeczna i samorządowa, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Panele dyskusyjne i obrady odbywały się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu oraz w Krynicy. Szczególnie ciekawy był panel zatytułowany "Aktywność obywatelska osób starszych. Szanse, wyzwania, bariery" w dniu 6 września 2018 r. przeprowadzony w Krynicy - Zdroju w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego

W Forum brało udział ponad 200 przedstawicieli środowisk seniorskich, liderów uniwersytetów „trzeciego wieku”, gminnych rad seniorów, centrów aktywnego seniora i wielu innych organizacji pozarządowych, działających na rzecz starszego pokolenia, zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa, edukacją i rozwojem umiejętności osób starszych. Wśród nich również liderzy polskich UTW z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Austrii. Gośćmi Forum było wiele znanych osób, m. in. wspomniana już prof. An Hermans, dr Renate Heinisch - prezes Niemieckiej Federacji Organizacji Seniorów BAGSO czy Paweł Chorąży - podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Powered by CuteNews