[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Trwa nabór do uniwersyteckiego zespołu wokalnego. Kontakt - Elżbieta Jóźwiak nr tel 516 062 585

„Czyste sumienie wynika zazwyczaj ze złej pamięci”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
MAŁE GRANTY

Na stronie internetowej MDK pojawił się regulamin konkursu "Małe Granty MDK "

Konkurs ten ma na celu wsparcie autorskich projektów kulturalnych. Ogólna kwota wsparcia wynosi 15000,- zł. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 3000,-

Projekty mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy indywidualnie lub w nieformalnych grupach działania. Teren działania: miasto Radomsko. Środki finansowe przeznaczone mogą być na koszty osobowe - honoraria i umowy cywilnoprawne, koszty obsługi wydarzeń artystycznych, koszty materiałów, wynajmu i obsługi niezbędnego sprzętu, nagrody dla beneficjentów w konkursach, koszty związane z promocją, informacją, reklamą.

Projekty mogą zgłaszać tylko mieszkańcy Radomska; muszą one być realizowane na terenie miasta. Termin zgłoszeń upływa 10.02.2016

W ramach tego konkursu chcemy zorganizować warsztaty "Elegancja na co dzień" i warsztaty tańca ludowego "Z przytupem". Inicjatorką jest nasza koleżanka.

Zachęcamy wszystkich członków RUTW "Wiem więcej" do włączenia się w różnorodne inicjatywy konkursowe. Wszyscy możemy przyczynić się do urozmaicenia i wzbogacenia oferty kulturalnej. Regulamin i wzory ofert na stronie MDK.

Powered by CuteNews