[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną RUTW "Wiem więcej" zawiesza działalność do odwołania

TRENING UMYSŁU - 12.01.2021- WTOREK - GODZ. 15.30 BARBARA JAGODA

JĘZYK ANGIELSKI - 15.01.2021- PIĄTEK - GODZ. 10:00 - KURS PODSTAWOWY - GODZ. 11:00 - KURS ROZSZERZONY - JULIA LEŚNIAK

PSYCHOLOGIA - 19.01.2021 - WTOREK - GODZ. 17:00 - dr ŁUKASZ PRYSIŃSKI

„Fortuna nie sprzyja bezczynnym”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg

Aktualności, informacje, komentarze...

Inauguracja roku akademickiego

Wszystkie społeczności, bez względu na położenie geograficzne i kulturę, są tak zorganizowane, by funkcjonować w oparciu o tradycję i wypracowane wzorce. Jeśli społeczność jest słaba i nie posiada wizji własnego rozwoju, nie tworzy tradycji. Taką tradycją od wieków jest inauguracja roku akademickiego w szkołach wyższych. To niemalże rytuał. Nasza społeczność studentów-seniorów RUTW „Wiem więcej” - podobnie jak studenci - także celebruje inaugurację roku akademickiego.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do tańca

„Śpiewać każdy może,
trochę lepiej lub trochę gorzej,
ale nie oto chodzi,
jak co komu wychodzi.
Czasami człowiek musi,
inaczej się udusi,
uuu…”

Czytaj więcej...

POSIEDZENIE RADY NAUKOWO-PROGRAMOWEJ

W miniony poniedziałek (15 września br.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku miało miejsce posiedzenie Rady Naukowo - Programowej Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”. Spotkanie prowadziła przewodnicząca Rady N-P, dyrektor MBP, mgr Anna Kosendek. Po przedstawieniu harmonogramu zajęć przez prezes Stowarzyszenia, dr Annę Kapuściarek i omówieniu harmonogramu spotkań integracyjnych oraz kryteriów, jakimi kierował się Zarząd sporządzając przedmiotowe dokumenty...

Czytaj więcej...

Organizacje pozarządowe, media, stres i… pieniądze

O tym będzie się mówić i dyskutować.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które jest w samorządzie łódzkim samodzielną jednostką organizacyjną, jak co roku daje możliwość działaczom uniwersytetów trzeciego wieku oraz organizacjom pozarządowym wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym tematyki senioralnej.

Czytaj więcej...

Stanowiska Forum III Wieku 2014

Stanowisko Forum III Wieku 2014

w sprawie poparcia dla tworzenia rad seniorów we wszystkich gminnych wspólnotach samorządowych.

Nowy Sącz, 5.09.2014 r.

Uczestnicy Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, po przeprowadzonej debacie, dyskusjach panelowych i warsztatach, nawiązując do uchwalonej przez Sejm RP w dniu 11 października 2013 r. zmiany ustawy o samorządzie gminnym, stwarzającej prawną podstawę do tworzenia gminnych rad seniorów przez rady gmin

wyrażają poparcie dla tworzenia gminnych rad seniorów we wszystkich wspólnotach samorządowych na terenie kraju.

Czytaj więcej...

FORUM III WIEKU 2014

W dniach od 3-6 września br. odbyła się szósta edycja Forum III Wieku, konferencji będącej integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój, na którą zostały zaproszone przedstawicielki naszego Uniwersytetu: prezes dr Anna Kapuściarek, wiceprezes inż. Henryka Malingiewicz, sekretarz Czesława Świderska oraz członek zarządu Teresa Moszkowicz. Była to nie tylko niezwykle cenna wymiana myśli i doświadczeń, ale i zdobycie nowej wiedzy, nowego, wielostronnego spojrzenia na funkcjonowanie UTW.

Czytaj więcej...

<< Nowsze ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 72 ... Starsze >>

Powered by CuteNews