[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze środy w godzinach 12.15 do 14.15 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz
„Jestem chybionym idealistą. To znaczy wierzę w ideał i nie mogę się z tym pogodzić, że on nie istnieje”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Maria Jeziorska, Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Walne Zebranie Członków

W dniu 04.04.2019 roku w sali RSM odbyło się Walne Zebranie Członków Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” w Radomsku.

Było to zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym, stanowiło podsumowanie pracy RUTW za rok 2018. Na przewodniczącą Zebrania wybrano Grażynę Śliwakowską, a protokolantem została Grażyna Bujacz.

Prezes Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności RUTW za ubiegły rok kalendarzowy. W obszernej informacji omówione zostały wszystkie działania Uniwersytetu, w tym prężnie działających sekcji tematycznych. Ważnym punktem obrad było omówienie przez Annę Kapuściarek idei projektów kulturalnych i sportowych oraz korzyści, jakie osiągamy, przystępując do ich realizacji. Natomiast Henryka Malingiewicz - wiceprezes RUTW - zapoznała zebranych z finansami Stowarzyszenia, jego przychodami i rozchodami, szczegółowo i dokładnie komentując poszczególne pozycje.

Barbara Pilarska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dokonała oceny pracy Zarządu głównie w sferze finansowej.

Członkowie zostali poinformowani o konieczności uzupełnienia składu osobowego Zarządu, z powodu rezygnacji z funkcji nbsp;skarbnika księgowej - kol. Janiny Kowalczyk. Obowiązki te powierza się Grażynie Bujacz, która posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw finansowych.

Walne Zebranie Członków podjęło 11 uchwał dotyczących działań Uniwersytetu. Uczestniczący w zebraniu w czasie dyskusji mieli możliwość omówienia wszystkich nurtujących ich zagadnień, problemów, na jakie napotykali podczas realizacji zadań, wyjaśnienia wątpliwości.

Na zakończenie prezes Anna Kapuściarek podziękowała wszystkim za udział, przygotowanie i sprawny przebieg obrad.

Powered by CuteNews