[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Trwa nabór do uniwersyteckiego zespołu wokalnego. Kontakt - Elżbieta Jóźwiak nr tel 516 062 585

„Dopóty sprawiedliwość będzie rozsadzać ci duszę, dopóki będziesz przegrywać z życiem”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Inauguracja nowego roku akademickiego

Inauguracja Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” odbyła się 3 października 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. Oprócz słuchaczy RUTW obecni byli zaproszeni przez władze Uniwersytetu prezydent miasta Anna Milczanowska i prof. Paweł Strumiłło z Politechniki Łódzkiej.

Prezes RUTW dr Anna Kapuściarek przywitała serdecznie wszystkich zebranych i nakreśliła cele uniwersytetu oraz formy ich realizacji: wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, wycieczki, imprezy integracyjne, a także spotkania i dyskusje.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Paweł Strumiłło z Zakładu Elektroniki Medycznej na temat elektroniki, która pomaga osobom niepełnosprawnym. Mówił o przetwarzaniu i analizie sygnałów i obrazów biomedycznych, o dźwiękowych obrazach otoczenia i ich praktycznym zastosowania dla osób niedowidzących.

Duże zainteresowanie wykładem spowodowało wiele pytań do prowadzącego. Słuchacze pytali, kiedy będzie następne spotkania, jak dużo jest uczelni zajmującymi się podobnymi problemami, a także o przetwarzaniu informacji „widzimy mózgiem”.

Po przerwie „kawowej” prezes Anna Kapuściarek przedstawiła Zarząd Uniwersytetu. Poinformowała też o obowiązkach starostów poszczególnych grup oraz omówiła zajęcia i sekcje zaplanowane w roku akademickim 2013/14. Będą to zajęcia komputerowe, językowe, wykłady z religioznawstwa i historii, psychologia, spotkania z literaturą, lekarzem, prawnikiem, gimnastyka w wodzie i na sali, praktyczna nauka masażu, a także taniec towarzyski, samoobrona oraz sekcje: teatralna, turystyczna, ogrodnicza, literacka, rękodzieła artystycznego i wolontariat.

Na zakończenie Prezes Uniwersytetu przekazała informację, że działania RUTW zostały objęte patronatem honorowym dwóch uczelni Politechniki Łódzkiej i Politechniki Częstochowskiej.

Prezes RUTW poinformowała także o projekcie „Teatr nas uczy pogody” oraz o tym, iż uniwersytet nasz pragnie przystąpić do Ogólnopolskiej Federacji UTW i starać się o złoty certyfikat, a także że otrzymał lokal na swoje biuro przy SP nr 6.

Powered by CuteNews