[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Wyjazd do Warszawy - 16.09.2022r. - Teatr ROMA na splektakl PILOCI - Cena biletu 130zł - Kontakt tel: 500 583 667 lub 607 224 533 - Zgłoszenia wraz z wpłatami do 18.07.2022r.

„Człowiek nie zna swych możliwości, dopóki w potrzebie ich nie użyje”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Relacja z Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Krakowie

Anna Kapuściarek - prezes naszego uniwersytetu wraz z Henryką Malingiewicz - wiceprezes otrzymały zaproszenie na Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, które odbyło się w Krakowie. Udział naszych przedstawicielek w tym zjeździe miał charakter symboliczny, jednak poprzez zapoznanie się z ideą działania federacji, jej celami i misją, może ułatwić nam podjęcie decyzji o przystąpieniu do organizacji zrzeszającej polskie uniwersytety trzeciego wieku. O tym jak przebiegały obrady, jakie poruszano tematy, kto był gościem specjalnym zjazdu oraz jakie są główne założenia polskiej polityki senioralnej mówi załączona poniżej relacja.

Relacja z Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w Krakowie. Gość specjalny: dr Marzena Breza - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W piątek 21 czerwca br. w godzinach popołudniowych rozpoczęło się Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, ktore po przedstawieniu sprawozdania przez prezesa Zarządu Wiesławę Borczyk i wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Danutę Bańską jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2012 oraz udzieliło Zarządowi absolutorium.

Walne Zebranie przyjęło plan działania na rok 2013 oraz stanowisko w sprawie prac nad dokumentem „Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014 - 2020”, ktore zostanie przekazane Radzie ds. Polityki Senioralnej, Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, Ministrowi Edukacji, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrowi Administracji i Cyfryzacji oraz Parlamentarnym Zespołom ds.UTW i ds. Osób Starszych.

Prezes Federacji UTW złożyła serdeczne gratulacje pani Krystynie Męcik, prezesowi UTW w Łazach za organizację V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej UTW, w której uczestniczyła rekordowa liczba - 38 reprezentacji UTW z kraju.

Gościem specjalnym Walnego Zebrania była pani dr Marzena Breza - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która przedstawiła wyniki konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013, ASOS II edycja. Pani Dyrektor odpowiadała na wiele pytań i udzielała wyjaśnień wszystkim zainteresowanym. Poinformowała również, że o fenomenie polskich UTW i ich działaności jest już wiadomo także w instytucjach Unii Europejskiej, które podsumowały dokonania Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w krajach członkowskich.

Do późna w nocy trwała ożywiona dyskusja nad "Założeniami długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014 - 2020" oraz nad modelem funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Podkreślano konieczność szerszej współpracy partnerskiej z samorządem lokalnym i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów, a także potrzebę wypracowania form i metod współpracy z młodym pokoleniem i wykorzystania w tym zakresie potencjału seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli także pełnomocnicy rektorów/koordynatorzy UTW w krakowskich uczelniach wyższych.

Przedstawiciel "Głosu Seniora" - Andrzej Skrzyński zachęcał członków Federacji UTW do współpracy przy redakcji kolejnych numerów i przesyłania informacji o ciekawych inicjatywach i wydarzeniach w UTW. Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego zorganizowała stoisko z materiałami informacyjnymi i publikacjami na temat praw obywateli Unii Europejskiej w związku z Europejskim Rokiem Obywateli 2013, które cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników krakowskiego spotkania.

W sobotę, po śniadaniu, przy porannej kawie uczestnicy wymieniali doświadczenia, a pani Anna Jędrychowska - prezes Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku F. Chopina w Warszawie dzieliła się swoimi refleksjami po wizycie Komisji Certyfikacyjnej wdrażania standardów działania UTW. UTW im. F. Chopina, jako pierwszy w kraju, otrzymał Złoty Certyfikat.

Członkowie Federacji UTW omawiali także założenia programowe Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój, które w tym roku odbędzie w dniach od 4 do 7 września.

Walne Zebranie Federacji UTW zakończyło sie w sobotę w godzinach południowych.

Powered by CuteNews