[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Spotkanie z p. Kuligowska przy muralu na ul. Bugaj k. II LO g.14 w czwartek 26 maja

„Kto nie wykorzystuje swej przewagi, ten ją traci”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Sprawozdanie z działalności Sekcji Literackiej
- rok akademicki 2012/2013

    Sekcja literacka liczyła pięciu członków. Spotkania odbywały się raz w miesiącu, we wtorki. Od początku swej działalności członkinie sekcji kontaktowały się dziesięciokrotnie. Miejscem spotkań był Miejski Dom Kultury w Radomsku.

    Realizowane tematy wynikały z potrzeb członkiń sekcji, jak i również były elementem ogólnej oferty programowej uniwersytetu. Tematy były następujące:

• prezentowanie własnych przemyśleń na temat ostatnio przeczytanych książek
• poznawanie wierszy naszych noblistów: Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza
• omawianie poezji księdza Jana Twardowskiego
• prezentowanie własnej twórczości
• przytaczanie anegdot z życia sławnych ludzi pióra
• zapoznanie się ze „złotymi myślami” i sentencjami własnego autorstwa
• omawianie i analiza tematów różnych. Aktualności
• organizacja spotkania członków całego uniwersytetu z sybirakiem, p. Tadeuszem Kargulewiczem
• przygotowanie tekstów literackich, których prezentowanie przed szerszym gronem odbiorców będzie miało miejsce podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego.

    W jednym ze spotkań sekcji uczestniczyły gościnnie prezes i członek Zarządu naszego uniwersytetu, pp. Anna Kapuściarek oraz Małgorzata Ciupińska. Wyraziły one zadowolenie i pełną aprobatę dla poczynań sekcji literackiej.

    Spotkania sekcji zawsze odbywały się w miłej atmosferze, nawet jeśli miały nieco nostalgiczny charakter. Dawały okazję do prezentacji własnego dorobku literackiego, przedstawiania własnego sądu i analiz wybranych tematów lub dzieł. Praca w sekcji umożliwiła członkom rozwijanie zainteresowań, pasji oraz przybliżyła bogactwo literatury.

Powered by CuteNews