[logo]RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"
www.wiem-wiecej.com.pl
Biuro uniwersytetu mieści się w Radomsku, przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
tel. 660-408-033
Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w robocze poniedziałki w godzinach 10.00 do 12.00,  środy w godzinach 10:00 do 12:00 i piątki w godzinach 10:00 do 12:00
miesiąc
rok
Kalendarz

Z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną RUTW "Wiem więcej" zawiesza działalność do odwołania

TRENING UMYSŁU - 12.01.2021- WTOREK - GODZ. 15.30 BARBARA JAGODA

JĘZYK ANGIELSKI - 15.01.2021- PIĄTEK - GODZ. 10:00 - KURS PODSTAWOWY - GODZ. 11:00 - KURS ROZSZERZONY - JULIA LEŚNIAK

PSYCHOLOGIA - 19.01.2021 - WTOREK - GODZ. 17:00 - dr ŁUKASZ PRYSIŃSKI

„Czasem trzeba dorosnąć, aby zobaczyć, jakim się jest malutkim”

Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:
dr Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska
Małgorzata
Kańska - Kipigroch
Zastępca Prezydenta Miasta Radomska
Mirosław Olszewski
Dyrektor Regionalny SAN
Andrzej Andrysiak
Wydawca Gazety Radomszczańskiej
Marek Kurczych
Paweł Worwąg
Redakcja i realizacja: 
Adam Wodzisławski
Obsługa techniczna: 
Paweł Worwąg
Kapitalizm dla każdego

W miniony czwartek 31 października 2012 r. w MBP rozpoczęliśmy cykl wykładów „Kapitalizm dla każdego”. Wykład inauguracyjny poświęcony był językowi biznesu. Mimo że było to w przeddzień Święta Zmarłych uczestnicy RUTW „Wiem więcej” licznie przybyli na spotkanie i z wielkim zainteresowaniem przyswajali sobie pojęcia z zakresu ekonomii. Oprócz członków Uniwersytetu obecne były także osoby spoza Stowarzyszenia, pracownicy biblioteki oraz dziennikarka „Dziennika Łódzkiego”, która po wykładzie przeprowadziła wywiad z naszym gościem. Prezentację przygotował Pan Ryszard Gburek z Warszawy, Dyrektor Biura Branżowego w Departamencie Współpracy z Korporacjami BRE Bank S.A., absolwent Politechniki Łódzkiej oraz studiów Executive MBA (wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois, USA), radomszczanin z pochodzenia, który w sposób niezwykle klarowny i przystępny wprowadzał zgromadzonych w tajniki kapitalizmu.

Z wielką swadą i lekkością potrafił wytłumaczyć słuchaczom podstawowe pojęcia związane z bilansem, aktywami, pasywami, majątkiem obrotowym i trwałym czy wartością księgową firmy. Rachunek zysków i strat nie jest już tworem abstrakcyjnym, czy budzącym lęk w laiku, ale pojęciem zrozumiałym i wypełnionym treścią. EBITDA, dotychczas „suche” pojęcie z rachunkowości, definiujące zysk przedsiębiorstwa, nie napawa więcej strachem, lecz pozwala nam zorientować się, jaką kondycję ma przedsiębiorstwo i w jakim kierunku zmierza. Nasz gość, dzięki wrodzonemu talentowi krasomówczemu i niezwykle barwnej osobowości, potrafił zainteresować słuchaczy i przykuć ich uwagę, mimo iż większości z nich pojęcia z dziedziny ekonomii były obce. Suche definicje ekonomiczne znakomicie „ożywiał”, opowiadając anegdoty i snując wspomnienia z lat szkolnych i studenckich. Podsumowując, pozwolę sobie zacytować dr Annę Kapuściarek, wiceprezes RUTW „Wiem więcej”, która tak przedstawiła pana dyrektora Gburka: „Powiem krótko: Pan Ryszard Gburek to wielka wiedza, wielka kultura, wielki styl.”

Powered by CuteNews